Inlägg

Visar inlägg från december, 2009

Göteborg måste ta chansen

Debattartikel i GP tillsammans med Erik Normark från Hyresgästföreningen: Göteborg står inför stora utmaningar. Ska vi klara bostadsbristen, segregeringen och den ekonomiska krisen så måste vi alla hjälpas åt. Stadsutvecklingen längs med Älvstranden är i det sammanhanget oerhört viktig. Få städer har samma tillgångar i form av enorma centrala markreserver som bara väntar på att bebyggas. Göteborg har en historisk chans att bli en spännande och dynamisk storstad, full av liv, rörelse och med ett stort kulturellt och kommersiellt utbud. Den fruktansvärda bostadsbrist och segregering som lägger en förlamande hand över Göteborgs utveckling kan bekämpas med en mångfald av bostäder för en mångfald av människor. Unga och gamla som vill förverkliga sina stadsdrömmar i vår stad måste få möjlighet att göra det, det kommer vi alla att vinna på. Innerstaden får inte bli ett stagnerande reservat för de ekonomiskt starka, utan måste expandera och öppnas för fler grupper i samhället. Vi har nu chanse