Inlägg

Visar inlägg från november, 2013

Nationell skolkommission

Bild
Linnéstadens socialdemokratiska förening och S-akademiker har beslutat att skicka min motion om en nationell skolkommission till distriktsårskongressen 2014: Skolkommission Sedan början av 1990-talet så har ett radikalt systemskifte genomförts i den svenska skolan. Skolan har kommunaliserats och öppnats för privata aktörer, både småskaliga ideella alternativ och storskaliga kommersiella företagskoncerner. Dessa radikala reformer utreddes inte innan och har inte utvärderats ordentligt i efterhand. Flera generationer svenska skolbarn har fått agera försökskaniner. Efter tjugo år är resultatet tydligt: Fallande kunskapsnivåer och en allt starkare segregering. Tjugo år av ideologiska hugskott räcker. Det är nu dags att på vetenskaplig grund säkerställa en skola av god kvalitet med hög grad av likvärdighet där barn från alla delar av samhället möts i klassrummen. Att fortsätta lappa och laga nuvarande skolsystem genom kortsiktiga partipolitiska kompromisser är inte en framkomlig v

Ett hus för konsten på Skeppsbron

Bild
Linnéstadens socialdemokratiska förening och S-akademiker har beslutat att skicka min motion om göra Kinesiska Muren till ett hus för konsten till distriktskongressen 2014. Det är konstinstitutet ICIA som ligger bakom förslaget, som tidigare presenterats på GP Debatt . Förslaget i sin helhet finns att läsa här. Ett hus för konsten på Skeppsbron I stadsutvecklingsområdet på Skeppsbron ligger ett äldre hus som kallas "Kinesiska Muren". Det har nyligen räddats från rivning och man söker nu en ny användning för huset. Konstorganisationen ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art) har, i samarbete med den nuvarande fastighetsägaren Higab, presenterat ett mycket genomarbetat förslag till framtida användning. Tanken är att Kinesiska Muren ska bli ett hus för konstnärligt skapande, öppet och tillgängligt för allmänheten. Förslaget i sin helhet går att läsa på ICIAs hemsida: www.icia.se Ur förslaget: " Den nya verksamheten binder samman, förstärker och utvecklar

Börja bygg!

Bild
I veckans Ny Tid intervjuas jag om Stenas flytt från Masthuggskajen. Jag försöker där lyfta fram vikten av att vi börjar bebygga Norra Masthugget omgående. SBK har en fin plan för området mellan 1 Lång och Oscarsleden. Vi behöver inte fler workshops och dialogprocesser. Kör igång den mit eins och planera för Masthuggskajen och en lösning på Oscarsleden parallellt så kan vi bebygga kajen så fort Stena lämnar 2020. Hela Norra Masthugget är nästan lika stort som Haga. Vi behöver inte ha en färdigfinansierad detaljlösning för alltihop klar innan vi börjar. Det är snarare så att om vi väntar in en färdigfinansierad detaljlösning för hela stadsdelen så kommer vi stå med en övergiven asfaltsöken i många decennier framöver.

Kluster istället för campus

Bild
Planerna på Campus Näckrosen , som universitetets rektor Pam Fredman presenterade på GP Debatt nyligen, är på många sätt lovande. Målsättningen att skapa ett öppet och tillgängligt kulturellt kluster runt Näckrosdammen är inspirerande och skulle kunna väcka liv i detta mycket centrala område som länge legat i bakvattnet. Men det är också en målsättning som kräver nytänkande och mod för att infrias. Området bakom Götaplatsen är idag en urban bubbla som sluter sig inåt. Den bubblan måste man sticka hål på så att den omgivande staden kan flyta in. Bunkerliknande fastigheter som t.ex. Artisten behöver tillbyggnader som öppnar sig mot gatorna runtomkring, gärna med verksamheter som drivs av externa aktörer. Kluster måste nämligen inte byggas som monofunktionella öar, desinficerade från andra verksamheter. Tvärtom fungerar kluster bäst när de är inbäddade i en variationsrik stadsmiljö. Det är därför lite oroväckande att man använder begreppet ”campus”, vilket signalerar en avskild

Tårtan - en argumentationsanalys

Bild
”Tårtningen” av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gav upphov till en del braskande löpsedlar och ståhej. Samt en diskussion om huruvida tårtningen var rätt eller fel, som i sig är intressant. De vanligaste ståndpunkterna var: 1. Det var fel, eftersom det bryter mot de demokratiska spelreglerna. 2. Det var fel, eftersom det skapar sympati för Sverigedemokraterna. 3. Det var rätt, eftersom Jimmie Åkesson förtjänar det. 4. Det var rätt, eftersom en ”tårtning” är en karnevalisk protest mot Makten. 1. Demokrati-argumentet. Det mest kantianska (habermasianska) av argumenten. Det här argumentet utgår ifrån att det är genom tvångsfri, öppen och rationell diskursbildning som den politiska debatten ska föras, inte genom fysiska angrepp. Bryter man mot detta riskeras långsiktigt hela den demokratiska strukturen. Är man för demokrati bör man alltså inte ”tårta” meningsmotståndare. En invändning mot detta resonemang är att SD själva, såväl ideologiskt och praktiskt, inte r