Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2007

ABF i november

Bild
Ni har väl bokat in den 6:e och 27:e november kl 19? Filosoforum på Trappan, Folkets Hus. Den 6:e föreläser Cecilia Sjöholm om Hannah Arendt och hennes offentlighetsbegrepp (tasty!) och den 27:e är det Michael Azar (Göteborgs egen Étienne Balibar). Han kommer att tala om Sartre (as usual...) och J-P:s förhållande till historien. Mer finns att läsa här...

Buller eller andra bullar

Bild
Det finns uppenbarligen en funktionalistisk femte kolonn på Boverket. Knappt hade bläcket torkat på Ines Uusmans stadsvänliga debattartikel förrän någon på Boverket skickar ut en bullerremiss som tar ett bestämt kliv tillbaka. Många har redan kritiserat Boverkets förslag. Läser man det finstilta ser man i och för sig att kraven kan "övervägas" (1) vid förtätning av stadskaraktär i centrala delar, (2) när det gäller "tätare bebyggelse vid knutpunkter längs kollektivtrafikstråk i större städer", (3) om det finns "behov av att bygga bostäder som inte på rimligt sätt kan tillgodoses på annan, mindre bullerutsatt plats" och om (4) "det kan påvisas att tillkomsten av nya bostäder kan innebära påtagliga fördelar för den långsiktiga samhällsutvecklingen, trots att huvudregeln i dessa allmänna råd för buller vid planering inte uppfylls i alla delar". Det är alltså lite av gummiparagraf över det hela, alla ska bli nöjda. Jag hade dock önskat att Boverket

Kulturkrockar

Bild
Inom arbetarrörelsen har förhållandet till kulturen alltid varit lite speciellt. I början anammade man helt enkelt en traditionell borgerlig kultursyn. Sedermera har man försökt formulera ett eget förhållningssätt. Det ledde under framför allt 70-talet fram till den fascinerande idén att allt är kultur. Lägga pärlplattor, samla kottar och bygga modelljärnväg är exempel på aktiviteter som numera räknas som kultur. Lustigt nog kombineras denna idé gärna med föreställningen att kultur är något trevligt och fint (oklart på vilket sätt) och dessutom demokratiskt fostrande. Om ett fenomen inte är trevligt och fint och demokratiskt är det sålunda inte kultur. Det här ställer till en del konkreta problem eftersom modern konst sällan är trevlig, fin och demokratisk. Låt oss ta Hollender-debaclet. Kulturnämnden ger pengar till ett projekt. Varför gör de det? Ja, det är naturligtvis för att "en levande demokrati förutsätter en kritisk utforskande konst" osv. Sedan biter de otacksamma ko

Ateism utan empiricism

Bild
Göran Rosenberg, en av Sveriges få intellektuella journalister, brukar vanligtvis skriva genomtänkt och välformulerat. Hans artikel om ateism i DN är tyvärr endast välformulerad. Att den "starka" ateism som försvaras av empiristiska reduktionister som Dawkins är svår att grunda rationellt är inte konstigt. Det betyder inte att all ateism är lika rationellt ogrundad som teism. Förklaringen ser ut såhär... andra bloggar , om: religion , ateism , filosofi

Rättshaverism

Bild
Att människor sluter sig samman i det civila samhället och med medborgerligt engagemang driver frågor är bra, även när det gäller stadsplanering. Att enstaka excentriska eller egocentriska kverulanter saboterar planprocesser genom att av rent okynne överklaga i instans efter instans är däremot dåligt. Den starka besvärsrätten lämnar alltför stort utrymme för irrationella NIMBY-effekter . Anneli Hulthén och Owe Nilsson skriver om det i GP . andra bloggar , om: rättshaveri , nimby , stadsplanering , stadsbyggnad , arkitektur

Corbu your enthusiasm

Bild
Har just plågat mig igenom ett antal böcker av och om Le Corbusier. Det är en märklig upplevelse att läsa Le Corbusier, han är pladdrigt vimsig, maniskt repetitiv, obehagligt hatisk och patetiskt sentimental, allt på en gång. Ja, det är som att hamna lite för nära en sådan där bisarr, aningen surt luktande tosse-gubbe som varje stadsbibliotek med självaktning håller sig med. Man hör det rättshaveristiska mässandet, argumentationen som hela tiden graviterar mot det psykotiska, de minutiösa utläggningarna av petitesser samtidigt som fundamentala problem obekymrat förbigås. Le Corbusier var en snurrig liten man med ett heligt uppdrag: Att bygga det fullständigt ordnade och rationella maskinsamhället. Social och geometrisk harmoni gick enligt honom hand i hand. Geometrisk harmoni, det kunde till exempel vara Plan Voisin: Plan Voisin Plan Voisin är Corbus vision för centrala Paris, finansierad av biltillverkaren Voisin. Borta är de förhatliga "korridorgatorna", gränderna, gyttret

Castells och stadslivet

Bild
Manuel Castells är en av vår tids mest framträdande sociologer. Hans trebandsverk om "informationsåldern" (1996-2000) är redan en klassiker. I en senare bok, Internetgalaxen (2002:240ff), finns ett avsnitt som beskriver hur informationsteknikens integrering i vår livsmiljö påverkar stadsplaneringen. Han avvisar där bestämt föreställningen att IT gjort det platsbundna stadslivet förlegat: "Implikationerna för planering och och markanvändning är avsevärda, med början i att separationen mellan bostads och arbetsfunktioner inom ett givet område upphör. Ja, South of Market i San Francisco och South of Houston i New York kännetecknas av arbets/bostadsytor som återskapar den förindustriella epokens enhetlighet samtidigt som de via internet är anslutna till världen. Stadsplanerarna inspireras starkt av den potentiellt rika väven i detta rum av blandad användning och mångdimensionell aktivitet. Utmaningen för stadsplanerare och arkitekter är faktiskt att undvika isolering, att in

Steg i rätt riktning

Bild
I dagens DN ställer sig cheferna för Vägverket, Banverket och Boverket (samt ett antal kommunalråd), bakom den täta blandstaden som stadsplaneringsmodell. Det är bra, det är en smula historiskt och det är på tiden. De gamla planeringsidealen (grannskaps- och SCAFT-planeringen) spelade ut sin roll för decennier sedan. Pratat om funktionsblandning har man i och för sig gjort i åratal på förvaltningarna, men det har varit svårt att praktisera eftersom man bundit sig vid förlegade funktionalistiska normer. Man har uppträtt med ett janusansikte (jfr Bergdahl/Rönn Planering för funktionsintegrering 2001). Blandat med ena handen, zonerat och isolerat med den andra. Förhoppningsvis är man nu redo att gå vidare. Det är därför oroande att inlägget illustrerats med något som ser ut som Hammarby Sjöstad, ett i raden av pseudoblandade grindsamhällen. Det räcker inte med att bygga exklusiva, vertikala radhusområden och sedan peta dit ett café, en resturang och några butiker. Det är inte levande sta

Politiskt kaffe

Bild
Ni har väl inte missat Jakob Norbergs Fronesis-essä om kaffets koppling till den politiska offentligheten (via bl.a. Habermas och Schmitt) som finns att läsa på eurozine ? Den utgör en fin kommentar till diskussionen om Habermas offentlighetsbegrepp, även om den naturligtvis utgår från Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) och inte den senare teoriutvecklingen. andra bloggar , om: habermas , kaffe , fronesis , jakob norberg

Byggnads säger ifrån

Bild
Byggindustrin är som sagt i strukturell kris, nu har det gått så långt att även Byggnads börjar säga ifrån . Det är bra, fackets medverkan är nödvändig för en fungerande sektor. Det är därför beklagligt att man inte ville skriva under Byggkommitténs avsiktsförklaring, att "aktivt medverka till att skapa en effektiv, lönsam och attraktiv samhällsbyggnadssektor". Man bör i och för sig respektera att facket är en intresseorganisation som i första hand ska värna sina medlemmars intressen, men det har ju också alltid funnits en stark socialpolitisk dimension i det fackliga arbetet. Det är en tradition värd att hålla levande. andra bloggar , om: stadsplanering , stadsbyggnad , byggindustri , byggnads

NIMBY

Bild
Inom stadsplaneringen talas det ibland om NIMBY , som är en akronym för "not in my backyard". Alla vill ju att det ska finnas dagis, skolor, systembolag, krogar, teatrar etc., men "inte på min bakgård". Tidigare var NIMBY-effekter mer ovanliga eftersom man byggde så outhärdligt glest, det enda som fanns i närheten av bakgården var mer bakgård. Numera när man insett följderna av urban entropi (sprawl) och värdet av en tät och blandad bebyggelse, leder detta också till en ökning av NIMBY-reaktioner. Stadsbor protesterar mot förtätningar för att sk. "grönytor" försvinner, för att trafiken ökar, för att barnen får mindre lekyta etc., med andra ord för att stadens förortskvaliteter minskar. Vad man inte reflekterar över är att stadens stadskvaliteter samtidigt ökar och att fler får möjlighet att ta del av dessa kvaliteter. Så innan du överklagar husbygget på ödetomten mittemot, innan du försöker vräka krogen eller teatern i huset där du bor, innan du motionerar

Rosenlund

Bild
Människohandel är oacceptabel var den än förekommer, så även i Göteborg. Att opinionsbildningen för att stoppa prostitutionen vid Rosenlund börjat ta fart är därför ytterst välkommet. Problemet är den lösning som man föreslår, att helt enkelt spärra av gatan under kvällstid. Resultatet kommer som bäst bli att området fortsätter vara en bit död stadsväv. Man kan invända att människohandel är en så viktig fråga att ändamålet helgar medlen i detta fall. Det är möjligt. Men bara under två förutsättningar: Att medlen verkligen leder till ändamålet och att det inte finns bättre medel. Vad gäller det första är jag osäker. Vad gäller det andra är jag mycket säker: Det finns bättre sätt. Den bästa lösningen tror jag är att få fler, inte färre, människor att röra sig i och genom området. För att det ska vara möjligt behövs andra målpunkter än stängda kontor och mörka arkader. Det handlar om att bryta upp områdets (dys)funktionalistiska struktur. Först och främst bör områdets bostäder (som förs

Space syntax

Bild
Space syntax är ett intressant forskningsfält inom urban teori, som med olika kvantitativa metoder försöker förstå de processer som skapar (eller förstör) en levande, dynamisk stadsmiljö. Analysen är morfologisk, dvs. man studerar stadens "kropp", dess rumsstrukturer och samverkan med människors rörelsemönster. Den mest kände företrädaren i Sverige är förmodligen Lars Marcus vid KTH, som även lanserat en egen variant, place syntax . Marcus och hans syntax-kollegor vid KTH har skrivit många intressanta artiklar om stadsplanering, en del finns att läsa här . Att de blivit anlitade av Stockholm stad för att analysera Slussen-alternativen är onekligen en glad nyhet. Här är deras utslag . (Bilden visar en space syntax-karta över London). andra bloggar , om: stadsplanering , stadsbyggnad , space syntax , arkitektur , place syntax , slussen , stockholm , kth

Introduktion till Habermas

Bild
Dagens boktips goes out till er som vill (eller behöver) få en introduktion till Jürgen Habermas tänkande. Den i mitt tycke bästa svenskspråkiga introduktionen är Eriksen/Weigårds Habermas politiska teori (Studentlitteratur). Denna norska bok är relativt enkel och fokuserar på Habermas senare teoriutveckling (här i Sverige fastnar man för det mesta i 60-70-talet). Check it out!

Stadsekonomi

Bild
Ja, varför har då byggindustrin så svårt att bygga billiga och stadsmässiga hyreslägenheter? Varför känner de ett inre tvång att fylla staden med exklusiva och monofunktionella bostadsrättsenklaver? Visst, att marknaden domineras av fyra oligarker (NCC, PEAB, JM, Skanska) som kommer bra överens underlättar inte. Att 30% av byggkostnaderna (ca 50 mdr/år) beror på slarv kan ha något med saken att göra, läs gärna Byggkommitténs slutrapport (känsliga läsare varnas). Grundproblemet är dock varken korruptionen eller den allmänna odugligheten inom industrin. Problemet är att den politiska nivån inte verkar förstå vad kommersiella företag i en kapitalistisk ekonomi håller på med: Att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt. Det är allt. Inte producera varor, tjänster eller arbetstillfällen. Det är bara medel för att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det är OK (om man nu accepterar kapitalism som system). Men det förutsätter politiker s

Stadspolitik

Bild
Det är lätt att bli nostalgisk när man tittar på gamla foton. Det ska man inte bli. De gamla arbetarbostäderna var trånga, kalla och smutsiga. Tack vare socialdemokraternas bostadspolitik kunde även vanliga knegare få lägenheter av god kvalitet. Bostadspolitiken var lysande. Stadspolitiken däremot bedrövlig. Man rev inte bara misären, utan även det som varit förutsättningen för arbetarrörelsens framväxt: civilsamhället och den urbana offentligheten. Vi hade en stad utan bostäder, sedan fick vi bostäder utan stad. Nu saknas både bostäder och stad. Vi behöver en radikal, socialdemokratisk stadspolitik för 2000-talet som ger oss bådadera. Läs Lars Marcus artikel i ämnet i dagens SvD . andra bloggar , om: stadsplanering , stadsbyggande , socialdemokraterna , arkitektur

Stadsbilder

Bild
Göteborgs Stadsmuseum har lagt ut en del av sina samlingar på internet . Bl.a. finns det en stor mängd foton av stadsmiljöer . Kan vara intressant jämförelsematerial för stadsvandringar. Och kanske inspiration inför framtida "stadsförnyelse"? Bilden visar korsningen Prinsgatan/Vegagatan 1974. Hur ser det ut idag?