Inlägg

Visar inlägg från november, 2007

Det kosmopolitiska Europa

Bild
Mats Andréns föreläsning igår gav mycket material till fortsatta resonemang om det europeiska projektets framtid. En viktig poäng som berördes var skillnaden mellan partikularistiska och universalistiska definitioner av den europeiska identiteten. I första hand då mellan de som, i likhet med påven, lägger in en religiös eller kulturell identifikatorisk dimension och de som, i likhet med Habermas, närmast likställer den europeiska identiteten med upplysningsprojektet och minnet av kontinentens förgörande krig. I det ena fallet en exkluderande och konservativt kommunitaristisk definition, i det andra fallet en inkluderande och progressiv. Sociologen Ulrich Beck nämndes också i sammanhanget. Beck, som gjorde sig ett namn med Risikogesellschaft (1986), har väl inte riktigt levt upp till förväntningarna sedan dess. Men han är väl värd att läsa, tex i senaste Literaturen . Finns översatt på sign&sight . andra bloggar om: mats andrén , europa , gshf , demokrati , politik , habermas , u

Slaget om Europas identitet

Bild
Imorgon har vi en ny premiumbokning till GSHF . Professor Mats Andrén (jo, det är faktiskt sant) kommer att tala. Tema för föreläsningen: Slaget om Europas identitet . För den som är intresserad har Andrén nyligen gett ut en ny bok: Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden . Ur förlagets presentation: "Bokens övergripande tes är att det finns ett samband mellan den europeiska blicken och diskussionerna om det kommunala självstyrets värden. Det lokala självstyret blir en kontroversiell fråga när idéer formuleras som är hämtade från Europa och bär andra perspektiv än de som är förhärskande i Sverige. Då ifrågasätts och utmanas den svenska traditionen av statskontroll. Då tänks nya tankar, då ser man andra möjligheter. Statsperspektivet ställs mot ett kommunperspektiv. Idag har det kommunala självstyret åter blivit ett omstritt begrepp. I vilken grad skall kommunerna själva avgöra vad de skall ägna sig åt och i vilken utsträckning skall de utföra vad staten ålägger

Retro Manga

Bild
Måste bara tipsa om idéhistorikern Edda Mangas krönika i GP idag (ej på nätet). I en märklig text skruvar hon den numera välbekanta poststrukturalistiska jargongen tillbaka till dess febriga 70-talsstadium , och kryddar med lite Laing och Feyerabend. Tesen? Tja, inget märkvärdigt, bara att mistelextrakt botar cancer. Ja, och så naturligtvis att den västerländska logocentrismen förtrycker oss allihopa. Same old. Lägg märke till de genrespecifika citat-tecknen: Att pröva mistelextraktens verkningar ”vetenskapligt” innebär att man antar att de biomedicinska testmetoderna äger universell giltighet bortom det kunskapsparadigm de är inskrivna i. Men kunskapstraditionerna är djupt oeniga om grundläggande antaganden. Naturmedicin definierar ”människa” på sätt som gör statistiska studier irrelevanta, ”hälsa” på sätt som gör symptombehandling olämplig, ”orsak” och ”verkan” på sätt som integrerar psykosociala och kemiska processer snarare än bara inriktas på ”aktiva substanser”. De tillhör helt

OBS: Kina och Kajsa

Bild
Den här veckan är P1:s OBS alltid intressanta debattprogram (snarare resonemangsprogram) extra intressant. Dels får vi en recension av Rob Giffords China Road , som bl.a. diskuterar likheterna mellan USA och Mittens Rike. Dels gör s-studenters Kajsa Borgnäs ett klokt inpass om förvridningen av arbetsdiskursen. Borgnäs dyker upp lite överallt nuförtiden, kanske årets mediarookie efter Queen Kielos? S-studenter gjorde helt klart ett klokt val när man valde ordförande. Bloggar gör hon också fortfarande, om än något oregelbundet. andra bloggar om: radio , obs , kina , kajsa borgnäs , politik

Lågbro, ja tack!

Bild
Första utredningen om ny Göta Älv-bro är nu klar. Helst av allt vill man ha en lågbro. Det är billigare, tar upp mindre markyta för anslutningar och är smidigare för cyklister och gående. Så vad är problemet? Jo, man skulle vara tvungen att hårdare reglera älvtrafiken. Det tror jag vi kan leva med. Alltså: Lågbro, ja tack! Då behöver vi inte heller bygga en separat GC-bro för hundratals miljoner (vad gäller idén om viadukt över stationsområdet blundar jag och låtsas som ingenting). Andra bloggar , om: lågbro , göteborg , stadsplanering , stadsbyggnad , arkitektur

Orientalistisk postkolonialism

Bild
Den stridbare journalisten Andreas Malm recenserar idag Joseph Massads Desiring Arabs i DN . Massad är, i likhet med Malm, besjälad av det postkoloniala perspektiv som Edward Said utvecklade (Väst förtrycker Öst genom att nedvärdera Öst). Enligt Malm fördjupar Massad Saids analys av orientalismen genom att undersöka hur den orientalistiska matrisen "satt sig i arabernas egna sinnen" (Väst förtrycker Öst genom att få Öst att nedvärdera Öst). Hur gick det till? Jo, det puritanska Väst främställde Öst som promiskuöst. Öst gick på det och försökte bli puritanska för att efterlikna Väst. Nu är Väst promiskuöst och framställer Öst som hämmat. Men tji får Väst, för nu vill inte Öst längre vara promiskuöst. Ja, som ni ser är analysen oerhört subtil. Det mest problematiska med den här formen av postkolonialism är inte det obegripligt förenklade och pojkrumsaktigt polariserade i analysen. Nej, det mest problematiska är att den själv är så grovt orientalistisk. Miljontals individer (me

Europa och socialdemokratin

Bild
Vad vill vi egentligen med Europa? Finns det fortfarande någon visionär, politisk kraft i det europeiska projektet? Allt fler europeiska politiker, inte bara här i Sverige, ger efter för det nationalkonservativa ressentimentet. En politiskt impotent frihandelszon verkar vara den dröm som förenar politiker, näringslivsföreträdare och väljare, oavsett ideologisk hemvist. I Die Zeit finns ett refererat av ett samtal mellan de tyska socialdemokraterna och filosofen Jürgen Habermas, som sätter denna visionära kraftlöshet i blixtbelysning. Habermas konstaterar att Europa befinner sig i en återvändsgränd. Det nuvarande dödläget måste brytas. Hans förslag är känt sedan tidigare, låt folken i de europeiska länderna ta ställning till ett fördjupat politiskt samarbete på överstatlig nivå, och låt de som vill gå vidare göra det, utan de andra. Det tyska socialdemokraterna är dessvärre lika låsta som sina partikamrater i andra länder vid fortsatta "kompromisser om kompromisser" i all oän

Kommunalt byggföretag

Bild
Socialdemokraterna i Göteborg ska nu undersöka möjligheten för kommunen att starta och driva ett byggföretag i kommunal regi. Ur pressmeddelandet: "Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att värna och utveckla hyresrätterna även i centrala lägen. Därför slår vi vakt om den blandade staden, med blandade upplåtelseformer i boendet. Under det senaste året har konjunkturen på byggmarknaden lett till att det är svårt att få in anbud på byggnadsarbeten. Detta leder till att det har blivit betydligt dyrare med byggnation och underhåll för våra kommunala bostadsbolag. Göteborg är en stad som växer, detta är väldigt roligt och positivt. Att öka antalet invånare i kärnan av vår stad är ett viktigt mål för att kunna utveckla och skapa ytterligare förutsättningar för expansion och nya arbeten." Bostadsmarknaden är ett klockrent exempel på market failure , sedan får nyliberalerna och oligarki-kramarna säga vad de vill. Kommunala byggföretag låter som en god idé. En socialdemokratisk s

Raattamaa-viruset

Bild
Ett fruktansvärt virus härjar i vårt land. Nej, jag pratar inte om caliciviruset (vintersjukan). Det är ingenting jämfört med det fasansfulla virus jag tänker på: Raattamaa-viruset. Det börjar som en helt vanlig och naturlig upprördhet över orättvisorna i samhället och kan ofta blandas ihop med hälsosam ilska över klasskillnader. Nästa stadie är ett oregerligt klasshat riktat mot medelklassen (som man själv naturligtvis tillhör) och en motsvarande vurm och förälskelse i arbetarklassen (som man läst böcker om). Än så länge är symptomen alltså bara lite löjliga och fnoskiga. Men nu börjar det riktigt otäcka stadiet. Hatet mot medelklassen sprider sig nu till att även gälla de hus och stadsdelar där medelklassen antas bo (kvartersstad). Logiken är lika enkel som tossig: "Eftersom medelklassen bor där så måste den vara ond". Samtidigt som man börjar kaskadkräkas på innerstadsbebyggelse börjar man urskillningslöst hylla förortsbebyggelse (sprawl) eftersom arbetarklassen antas bo

Komplett fiasko

Bild
Jaha, så var det kört för den här gången. NCC har nu lagt ned sitt försök med industrialiserat byggande. Det blev för dyrt att köra igång en helt ny produktionstyp. I den bästa av världar skulle det ha funkat, men dagens byggsituation i Sverige är ju inte den bästa. Per Lindvall på SvD uttrycker det hela ganska väl: "Byggföretagen har också hittills visat att de klarat av att vältra över de höga, och stigande, kostnaderna på kunderna". Jodå, det klarar de av. Problemet är vad de inte klarar av. Andra bloggar , om: ncc , stadsplanering , stadsbyggnad , arkitektur

Derrida och Don Ruin

Bild
Hans Ruin recenserar idag i DN Jacques Derridas Apoteket som kommit i svensk översättning. Ruins panegyrik över Derrida är en smula patetisk men inte helt missriktad. Derrida var onekligen en av de stora nyskaparna inom såväl litteraturvetenskap som filosofi. Hans dekonstruktivistiska ansats har kommit att inspirera arméer av poststrukturalister. Vad som däremot klingar besvärande falskt i Ruins text är den sedvanliga ansträngningen att göra Derrida till mer av en rebell och outsider än vad han faktiskt var. De senaste decennierna har Derrida och hans epigoners angrepp på ordningen ofta självt blivit en ordning, en arrogant regim som förhindrar varje konstruktiv ansats. Detta kan naturligtvis inte Ruin se, förblindad som han är av en fyrtio år gammal underdog-diskurs. För somliga innebar introduktionen av Derrida en hotfull och besvärande komplikation av tingens ordning. För andra var det en viktig händelse, som gav impulser som genljuder än i dag inom svensk humanistisk forskning. H

En vanlig ovanlig hjälte

Bild
Barbro Jönsson är onekligen en hj äl te. En av alla dessa vanliga ovanliga människor som upprätthåller vår civilisation. För det är viktigt att komma ihåg att vår civilisation inte är något självklart eller givet, som består oavsett vad vi gör, utan en samlad handling som vi måste återupprepa varje dag. Vissa av oss tar ansvar för denna civilisation, andra hänger bara på och ett fåtal bekämpar den aktivt. Att vi måste stå emot detta fåtal är vi nog alla överens om. För att citera Jönsson: "Det enda sättet att tvinga tillbaka grupperingen är att visa att alla vi andra står eniga, och att ingen av dem som drabbats står ensam." När det är stor dramatik på gång är frestelsen stor att hugga till med drastiska åtgärder bara för att visa "att man gör något". Det är populism. Därför vill jag faktiskt ge Beatrice Ask en eloge för att hon tillåter sig att tänka efter och inte hals över huvud inrättar ett svenskt FBI eller gör något annat mediemässigt och "handlings

approximation om deltagande

Bild
Idag är jag lite arg på Sveriges bästa arkitekturblogg, approximation . Först nu upptäckte jag nämligen vad som mycket väl kan vara Sveriges viktigaste blogginlägg 2007, Verktyg för deltagandeplanering . Jag var bortrest och missade det med en hel månad. I fortsättningen förväntar jag mig att folk kollar med mig innan de lägger ut så geniala inlägg. Andra bloggar , om: approximation , stadsplanering , demokrati , arkitektur

Asplund ligger orörlig i sin grav

Bild
Jaha , då var det klart. Det blev Delphinium, "transparent" (har ni hört den förr?), blygsamt, försiktigt. Right up svenska beställares alley alltså. Nu väntar förmodligen några månaders bantning och så står vi där med en harmlös liten glaslåda som vanligt. Ola Andersson på SvD är kritisk eftersom förslaget är för spektakulärt [sic!]. Hey Ola, jag gillar dig, men kom igen... Spektakulärt? Som en tallrik fil möjligtvis. Peder Alton , som tidigare dissade Delphinum, gör nu en kovändning och tycker att det är det bästa alternativet. Ingen hade naturligtvis väntat sig något annat av DN:s "arkitekturexpert", som alltid står rakryggat med ett blött finger i luften. Vem vet vad som blir nästa oväntade drag av denne överraskningarnas man, kanske en storögd hyllning av Rem Koolhaas eller Zaha Hadid? You just never know with that guy... Andra bloggar , om: asplund , peder alton , stadsplanering , delphinium , arkitektur

Får i ulvakläder

Bild
Det finns bland en del nurbare en viss oro inför prefab-lösningar och en starkt industrialiserad byggprocess. Det är förståeligt eftersom det industrialiserade byggandet traditionellt varit så nära förbundet med funktionalismen som modell. De mest "industriella" områdena (miljonprogrammen och villamattorna) har också varit de mest funktionalistiska, och alltså de minst stadsmässiga. Men det är ett felslut att anta att industrialisering i sig innebär anti-urbanism. Hade det varit så hade det varit kört för nurbanismen, eftersom den tid då hela städer byggdes för hand oåterkalleligen är över, vilket mest är på gott. Industrialisering är också en förutsättning för billigare hus, som i sin tur är en förutsättning för social blandning, som i sin tur är en förutsättning för levande stadsmiljö. Jag tror inte (som vissa nurbare) att levande stadsmiljö är en spröd växt som bara klarar sig under noggrannt kontrollerade växthusförhållanden. Nej, det är snarare ett kraftfullt ogräs som

Industrialisering in a good way

Bild
Jag har haft svårt att skriva senaste tiden. Det beror på att jag hållit tummarna för NCC:s satsning på industriellt byggande . Inte sedan jag såg den första plastcykeln har jag så tydligt känt att "detta är framtiden". Förhoppningsvis går det bättre för NCC. Betongelit har skrivit om detta tidigare och approximation skriver om det idag. Alla är vinnare om det här fungerar (ok, kanske inte alla), men en sak är viktig att komma ihåg: Om det fungerar så blir husen inte bara billigare, utan även fler. Det kommer ytterligare att öka behovet av en verkligt rationell stadsplanering, istället för den skenbart rationella stadsplanering av funktionalistiskt snitt (scaft, tråd etc) som än idag är förhärskande. Andra bloggar , om: ncc , betongelit , stadsplanering , stadsbyggnad , arkitektur

Dagens Arena

Bild
Nu finns det en radikal ledarsida som motvikt till alla Ekdahlar och PJ:s. Svensk vänsterpress egen Grand Old Man, Björn Elmbrant, samsas med nya röster som "årets medierookie" Katrine Kielos. Check it out! andra bloggar om: socialdemokraterna , media

GP om Sonja

Bild
Rasmus Malm skrev om Sonja Schwarzenbergers text ur antologin Könskrig , "Knullar du lika jämställt som du pratar?" igår i GP : Definitionen av "vanligt sex" har länge varit högst manlig, med traditionell erövringsmaskulinitet och manlig fysionomi som norm. Det ojämställda sexet har bland annat skapat myten om att den kvinnliga orgasmen skulle vara mer svåråtkomlig än den manliga. Men det är snart slut med det. Skribenterna i den nyutkomna feministiska antologin Könskrig (Atlas) tar vid där storasystrarna från Fittstim slutade. I svensk sexdebatt kommer boken Könskrig att bli en milstolpe. Flera av de starkaste bidragen handlar om jämställt sex. Helt central är Sonja Schwarzenbergers intelligenta text "Knullar du lika jämställt som du pratar?" Hon ifrågasätter idén om penetration som normalsex, och vänder på perspektiven med en tänkt snuskskildring som hon presenterar som inte-alls-trovärdig. På torsdag kan du höra henne live hos GSHF . andra bloggar om:

Det nya samlingspartiet?

Bild
Mona har tydligen uppmanat partiet att överväga att möjligen tänka sig att pröva om det kanske skulle kunna vara hypotetiskt tänkbart att ha betyg tidigare än åttonde klass. Vissa påstår att denna fråga skulle vara tabu inom partiet, jag måste erkänna att jag har mycket svårt att förstå varför. Jag tror inte att det är oviktigt när i grundskolan betyg börjar ges, men jag har svårt att tro att det kan ha en övergripande, generell och entydig effekt. Jag har inte forskat på området och mina praktiska erfarenheter inskränker sig till några sporadiska vikariat, men den enda rimliga hypotesen är väl att den "lämpligaste" betygsåldern är högst individuell. Men betyg är en bekväm symbolfråga och i trianguleringens spegelvärld gäller det tydligen nu att framställa sig som "det nya samlingspartiet". Allt det här blir bara mer underligt eftersom vi ju redan vet vad som är det avgörande för en fungerande kunskapsskola: Rejält mindre klasser. Ok, det är ingen chocker och man

Könskrig

Bild
Egentligen borde jag inte säga något än men jag kan inte låta bli för jag är så nöjd. GSHF har nämligen en riktig guldbokning till nästa torsdagsmöte. Lady Sonja Schwarzenberger (SR, SVT mm) kommer och berättar om sin artikel "Knullar du lika jämställt som du pratar?" ur den omdebatterade antologin Könskrig (Atlas). Köp boken här , läs intervju med Schwarzenberger här . Alla som tycker att jämställdhet och sex har något med varandra att göra har anledning komma förbi och lyssna (för att inte tala om de som inte tycker det). andra bloggar om: socialdemokraterna , gshf , sonja , schwarzenberger , sex , jämställdhet

Måndag hela veckan

Bild
Ja, det var en intressant måndag... Mona och Margot tittade förbi Chalmers (sant) och bytte några ord (sant), uppenbarligen hade de hört ryktena om att vi var där och ville hälsa på (obekräftat). Våra favorit-M&M:s var på sitt bästa humör och Mona dristade sig faktiskt att, inför några utbytesstudenter, lägga ut texten lite om hur vi ska stärka samhörigheten inom EU (på engelska nota bene): "Aj dånt bäliv in dö junajted stejts åf joråp". Hon trodde inte heller på en gemensam flagga (sic) eller andra symboler. Margot såg lite orolig ut och hoppade in med ett: "dö måst impårtant fing is to solv dö praktikal problems". Roger that. Tja, sedan var det mer möten, inkl. ett föredrag av Frank Andersson om utbyggnaden av vårdcentraler, vilket var både intressant och en smula ironiskt eftersom jag upptäckte att jag fått vintersjukan (ni vet vad jag menar) när jag kom hem. Frank har nog besökt lite väl många vårdcentraler är jag rädd. Sedan dess har det varit Groundhog day

Det är bara namnen som är nya...

Bild
Så var man hemma igen. Skönt att se att allt är som vanligt, det är bara namnen på TV4-reportrarna och de moderata företrädarna som ändrats. Idag kampanjar jag med GSHF på Chalmers. Var där eller var kvadrat. andra bloggar om: politik