Inlägg

Visar inlägg från 2012

Den mörka kontinenten

Bild
Ikväll kommer jag att leda ett samtal om terror och kön på Trappan, som ABF Göteborg arrangerar. I panelen sitter religionshistorikern Mattias Gardell, genusvetaren Jørgen Lorentzen och idéhistorikern Claes Ekenstam. Det kommer säkert att bli ett spännande samtal. Tanken är att borra djupare i frågan kring manlighet och terror. Att undersöka de föreställningar om manlighet som ligger bakom högerextrema våldsdåd, från uppmärksammade enskilda massakrer till mer eller mindre systematiska hot och angrepp mot meningsmotståndare, är naturligtvis viktigt i sig självt. Samtidigt kan det också ge nycklar för att förstå den djupare gåta som är det vanliga, ”vardagliga” våld som alla män, ur alla samhällsklasser och i alla länder, utövar mot varandra och andra. Det är ett våld som ofta ligger latent, som ett bakgrundsbrus, i mäns relationer med omvärlden. Ett stumt våld som tystar och döljer. Det är ju egentligen mannen som är den mörka kontinenten. Här finns ett vidsträckt landskap av psyk

Vinden har vänt

Bild
Ibland vänder det bara helt plötsligt. Vinden stannar upp och ändrar riktning. Vi är flera socialdemokrater som verkar ha nått samma punkt ungefär samtidigt. Inte att allt blivit bra eller löst sig. Utan att vi på något sätt nått en botten. Och att vi därmed också fått fotfäste. Och att vi därför kan börja arbeta oss fram i en ny riktning. Det är dags att bygga. Jag och Jimmy har satt igång att blogga på s-akademiker med inriktning på kongressen 2013 och det nya partiprogrammet. Röda Berget har kickstartat programarbetet, även Jämlikhetsanden vänder blad och tar en ny riktning. Högberg , Moberg och Mitt-i-steget tar stora grepp medan HBT-sossen och Ola går in mer direkt på principiella sakfrågor. Dessutom har Magnus Nilsson börjat blogga på Det räcker inte med en blogg . 2012 lovar gott...