Inlägg

Visar inlägg från april, 2010

Från P-norm till L-norm

Bild
Krönika i AiP/Ny Tid Det hinner hända mycket på ett halvsekel. För femtio år sedan var tanken på ett fullständigt bilberoende samhälle inget hot, utan ett löfte. Ett utglesat Sverige med ett amerikanskt landskap av stora motorvägar och utspridda köpcentrum var sinnebilden för framsteg och civilisatorisk utveckling. Så är det inte längre. Nu vill vi istället bygga gång- och cykelvänligt, med nära mellan arbete, bostäder, handel och service. Men ska vi kunna bygga annorlunda så måste vi också förändra reglerna som styr byggandet. Ett exempel är parkeringsnormen. P-normen är ett krav som kommunerna ställer på antal p-platser i nybyggen. Trots att det är en miniminivå så ligger den vanligtvis långt över det genomsnittliga bilinnehavet i grannskapet. Man tvingar ofta in mer än en p-plats per hushåll även i centrala lägen. Resultatet är dyrare hus med enorma parkeringsgarage i källaren där varje p-plats kostar flera hundratusentals kronor att bygga. Bygglagen kräver ingen p-norm utan det är