Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2008

(S)tadspolitik - snart i en grannskapsenhet nära dig!

Bild
Vår bostadspolitiska rapport kom igår. Det finns en del bra saker där även om det mesta är ganska luddigt, debattartikeln i GP var besynnerligt intetsägande. Vad som dock är outsägligt välkommet är det tydliga ställningstagandet för den täta blandstaden som stadsplaneringsmodell. Uppenbarligen har vi till sist insett att funktionalismens glesa bilstad utgör ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hot mot vårt samhälle. Läs och njut av följande, under rubriken Hållbar och framtidsinriktad samhällsplanering : "Den täta europeiska staden med gator och kvarter skapar korta avstånd, bra förutsättningar för service och kollektivtrafik. Samtidigt ser vi hur externhandel och utglesning av bebyggelsen ökar vårt bilberoende och försvagar våra stadskärnor. En utveckling som leder till mindre attraktiva städer och större klimatpåverkan. En stor del av bebyggelsen från rekordåren behöver förändras i sin struktur. Nuvarande kommunala planmonopol ställer stora krav på hur vi bygger våra städer o

Köa smart

Bild
Inom statistiken finns ett intressant område som heter köteori . Det är något som borde studeras mer ingående, inte minst här i Sverige. I motsats till vad som ofta hävdas är Sveriges invånare nämligen mycket dåliga på att köa. Visst, de ställer sig i kön och respekterar själva kösystemet men de verkar fullständigt sakna djupare insikter i hur en kö bör byggas upp för att fungera optimalt. Man verkar tro att det räcker att ställa sig rakt bakom personen framför. Det gör det inte. Det är till och med för det mesta de sämsta alternativet för kön som helhet. Det vanligaste exemplet är bankomatköerna. Hur många gånger har inte trottoaren spärrats av eftersom folk vägrar köa smart, dvs. utmed närmsta vägg? Ordet kö kommer av det latinska ordet för svans. Det kan man ta som utgångspunkt för ett klokt köande. Tänk dig att du har en tio meter lång svans. Var skulle den vara minst i vägen när du köar? Just det, så långt borta från passager som möjligt och så nära en vägg som möjligt. Några illu