Inlägg

Visar inlägg från maj, 2015

I badhuset är vi alla lika

Bild
Ledare i Ny Tid I nästa vecka presenteras den rödgrönrosa budgeten för Göteborg 2016. Budgeten är stadens viktigaste styrdokument. Där sätts ramarna och inriktningen för hela det politiska arbetet. Därför känns det både glädjande och uppfordrande att ledordet för budgeten är ett av socialdemokratins mest centrala begrepp: Jämlikhet. Den övergripande målsättningen för budgetförslaget från de fyra styrande partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, är inget mindre än att skapa ett jämlikt Göteborg. Underlaget finns i den gedigna kartläggning och analys av skillnader i hälsa och livsvillkor i Göteborg som presenterades tidigare i år. Där finns också en bred översikt av det internationella forskningsläget som lägger en solid vetenskaplig grund, såväl teoretiskt som empiriskt, för de praktiska åtgärder och reformer som kommer att genomföras under kommande år. Arbetet för att skapa ett jämlikt Göteborg har delats in i fyra strategiska fokusom