I badhuset är vi alla lika

Ledare i Ny TidI nästa vecka presenteras den rödgrönrosa budgeten för Göteborg 2016. Budgeten är stadens viktigaste styrdokument. Där sätts ramarna och inriktningen för hela det politiska arbetet. Därför känns det både glädjande och uppfordrande att ledordet för budgeten är ett av socialdemokratins mest centrala begrepp: Jämlikhet. Den övergripande målsättningen för budgetförslaget från de fyra styrande partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, är inget mindre än att skapa ett jämlikt Göteborg.

Underlaget finns i den gedigna kartläggning och analys av skillnader i hälsa och livsvillkor i Göteborg som presenterades tidigare i år. Där finns också en bred översikt av det internationella forskningsläget som lägger en solid vetenskaplig grund, såväl teoretiskt som empiriskt, för de praktiska åtgärder och reformer som kommer att genomföras under kommande år. Arbetet för att skapa ett jämlikt Göteborg har delats in i fyra strategiska fokusområden: Det handlar om att ge varje barn en god start i livet, att ge fortsatt goda förutsättningar genom skolåren, att skapa förutsättningar för arbete och att skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen.

Det första området är särskilt viktigt. Forskningen visar entydigt att tidiga insatser är de mest verksamma, och ju tidigare desto bättre. Barns intellektuella och sociala utveckling de första åren är oerhört viktig och har stor påverkan på hur det fortsatta livet kommer att gestalta sig. Det finns en tydlig koppling mellan kognitiv utveckling under de första åren och utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och livskvalitet senare i livet. Att stödja och hjälpa föräldrar i deras uppfostrande roll och att tidigt ge barnen tillgång till en stimulerande och utvecklande miljö i förskolan är alltså insatser som är ytterst kostnadseffektiva. De måste ses som sociala investeringar.

Att pensionärer och barn under 16 år ska få fritt inträde på kommunens bad och att barnen ska erbjudas gratis simskola är ett av många exempel på strategiska satsningar för ett mer jämlikt Göteborg. Simning och bad är bra träning, både för kroppar som börjar bli äldre och skörare och för kroppar som växer och utvecklas. Det höjer livskvaliteten, minskar sjukkostnader och förbättrar folkhälsan. Badhuset är också en plats som på sätt och vis förkroppsligar jämlikhetens idé. En plats där vi möter varandra som medmänniskor, avklädda de yttre tecknen på vår samhälleliga status, i de sköra skal vi fötts i. Det är svårt att tänka sig en bättre plats att börja arbetet med att skapa ett jämlikt Göteborg.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes