Miljöpartiet och Gårdagate

Det var nog många miljöpartister som satte kaffet i vrångstrupen i morse när de läste Abraham Staifos ledare i GP om det politiska rävspelet i Gårdafrågan.

Jag tror det är få som verkligen insett att MP:s ledning vill hjälpa Socialdemokraterna att riva halva södra Gårda för att bygga parkeringsplatser.

Det finns mycket underligt i denna affär. Något av det mest märkliga är Kia Andreassons försvar för rivningsförslaget. Kia påstår nämligen att Socialdemokraterna vill riva hela Gårda! Ja, ni hörde rätt.

Enligt Kia planerar Socialdemokraterna att riva all kulturhistorisk bebyggelse i Gårda, trots att den är klassad som riksintresse. Tack vare en heroisk insats av Kia har dock Socialdemokraterna nöjt sig med att riva halva Gårda. Det är den version som Miljöpartiets ledning försöker ge.

Problemet är att det inte är sant.

För det första har inte Socialdemokraterna sagt att de vill riva hela Gårda.

För det andra så skulle S behöva ensam majoritet för att kunna ta ett sådant beslut i kommunfullmäktige, vilket de inte har. De borgerliga är emot, så stödet från Miljöpartiet (och Vänsterpartiet) är helt nödvändigt.

För det tredje, även om S ville riva hela Gårda och hade egen majoritet så skulle det ändå inte gå. Kvarteren längs Mölndalsån är nämligen klassade som riksintresse, vilket betyder att de inte får utsättas för "påtaglig skada". Det är Länsstyrelsen, inte Göteborgs kommun, som bestämmer i den frågan.

Det här måste naturligtvis Kia veta. Frågan är varför hon väljer att vilseleda sina partikamrater istället för att säga som det är.

Lägg ner det här usla 60-tals förslaget, fixa ett ordentligt bullerplank och rusta upp de gamla vackra husen från tidigt 1900-tal. Det kan bli hur bra som helst! Det är dags för alla goa asfaltsgubbar (och gummor) att vakna upp!

Läs mer om Gårdagate:

GP: Miljöpartiets dilemma

Mothugg: Gröna grävskopor mot Gårda

YimbyGBG: De gröna och Gårda

YimbyGBG: Gårdagate

Eva Obenius: Utred bevarandet av hela Gårda mer

99, our 68: Bloggbävning om Gårdagate


Blandstad i Gårda - Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill riva för fler p-platser


Blandstad i Gårda - Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill riva för fler p-platser


Blandstad i Gårda - Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill riva för fler p-platser

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentarer

 1. Vad det i praktiken innebär att vilja riva Gårda, hela eller delar, är kanske inte självklart, men en sökning på Google på de tre orden Arnsmar Gårda riva visar att åtminstone sossen Mats Arnsmar, ordf i Byggnadsnämnden, är för att Gårda skall rivas. Utifrån det är det väl en tolkningsfråga om S kan anses vara för att riva Gårda, eller om fler S-märkta skall förväntas ha samma uppfattning för att täcka påståendet.

  SvaraRadera
 2. @ axel: Vad det handlar om är västra respektive östra Fabriksgatan.

  Att S-ledningen vill riva östra Fabriksgatan är uppenbart. Men aldrig har jag hört att man vill riva västra Fabriksgatan också (den del som Kia påstår sig ha räddat).

  Poängen är att S-ledningen inte kan riva en enda kvadratcentimeter utan stöd från Mp. Det finns alltså ingen som helst anledning för Kia att "offra" något alls. Om hon nu inte får något annat i utbyte förstås...

  SvaraRadera
 3. Jag skall också joina bloggbävningen, är ju också pro-gårda - men tänkte på bilderna som du har lagt upp och dess undertexter. Det står att MP vill riva. Inte riktigt sjysst med tanke på att det är (S)+(MP) kanske också (V?) som har drivit detta. Själva rivningen har väl adrig varit någon som MP har drivit eller lagt som initiativförslag? Det verkar ju snarare som (MP) kryper i säng med (S) för "goda relationers" skull...

  //Mvh Heiti

  SvaraRadera
 4. Sen en annan fundering - det tycks ju ändå finnas en hel del miljöpartiklar som driver frågan om att bevara gårda - både utanför Ggb, gräsrötter, samt några aktiva politiker (som sitter i nämnder och dyl). Finns det några hos (S) som man skulle kunna aliera sig med? (Några aktiva politiker) Några som kan tänkas försvara gårda?

  //Mvh Heiti

  SvaraRadera
 5. @ heiti: Absolut, jag är nog lite närsynt eftersom jag hållit på så mycket med Gårda (så S ansvar i detta är för mig självklart). Ska ändra i texten!

  SvaraRadera
 6. @ Johannes: Självklart handlar det om östra Fabriksgatan. Kia påstår sig dock inte ha räddat västra Fabriksgatan (som så vitt jag förstår inte har diskuterats), utan istället handlar kompromissen om att bevara delar av det utpekade området på den östra sidan. Vilka skäl som ligger bakom kompromissen kan vi bara spekulera i. Det är ju inte självklart att Kia fått något i utbyte, hon kan ju faktiskt ha sakliga skäl (som vi inte känner till) för sitt ställningstagande. Att kompromissförslaget inte är tillräckligt bra hindrar ju inte att det är bättre än förslaget från S.

  SvaraRadera
 7. @ heiti: Yes, håller med! I det här fallet tycker jag dock att det är uppenbart för alla att det är S-ledningen som driver på. De har också kritiserats för det när frågan varit uppe i media etc.

  Av någon anledning har S gjort detta till en prestigefråga. Jag har försökt diskutera Gårda med ledande sossar men det är totalstopp. Det ska rivas, punkt slut.

  Tack vare att Mp är ett mindre parti med en mer öppen struktur är det betydligt lättare att få Mp att vända i den här frågan än S. Därför lobbas det också mer mot dem. Det är alltså orättvist på det viset.

  Å andra sidan finns ju en smidig lösning på detta för Mp. Lägg ner stödet för rivningen och låt S stå ensam med skammen...

  SvaraRadera
 8. @ axel: OK, som jag förstod rapporterna från mötet så höll Mp:s ledning fast vid det liggande förslaget (det som SBK lagt fram). Där rivs alla gamla hus öster om Fabriksgatan.

  Var du med på mötet? Vad är det då som ska sparas? Gårdaskolan?

  SvaraRadera
 9. @ axel: Enligt Emmali (ers i Byggnadsnämnden) som var med på mötet så var kompromissen att rusta upp de "inre kvarteren" (vilket måste betyda väster om Fabriksgatan).

  SvaraRadera
 10. @ Johannes: Nej, jag var inte med på MP-mötet.

  Området väster om Fabriksgatan har ju inte varit med i debatten. I SBK:s programhandling pekas enbart husen på östra sidan om gatan ut; de fyra kvarteren Eken, Cedern, Lejonet och Gumsen. Dessa fastigheter ägs av Fastighetskontoret. Åtminstone kvarteret Neptun (närmast bakom Fokus på den västra sidan om gatan) ägs så vitt jag vet av Familjebostäder.

  När Emmali skriver på Yimby: att kompromissen innebär "att riva de båda halva kvarteren utmed E6an och samtidigt rusta upp de inre kvarteren." så tolkar jag det som att de två norra kvarteren Lejonet och Gumsen (som inte utgör halva kvarter) skall bevaras och rustas. MP har väl ingen anledning att blanda in området väster om Fabriksgatan?

  Av programhandlingen, som jag nu fick anledning att studera lite närmare, framgår också att kvarteren öster om Fabriksgatan inte ingår i Riksintresset. Påverkan på Riksintresset kan dock ändå påvisas om kvarteren öster om gatan rivs. Riksintressen för kulturmiljövården är dock generellt ett svagt skydd för bebyggelse. Jag är heller inte säker på att länsstyrelsens bedömning är avgörande om kommunen fattar beslut om rivning.

  SvaraRadera
 11. @ axel: Egentligen är det väl lite dumt att två personer som inte var med på mötet debatterar vad som sades då. Är det någon som var med så hör av er.

  Som jag förstått det så försvarade Mp-ledningen den överenskommelse som funnits sedan tidigare, vilket är detsamma som nuvarande skb-förslag. Jfr gemensam debattartikel för något år sedan.

  Om det är så att Kia "räddat" Lejonet och Gumsen är det väl jättebra. Då tycker jag hon ska säga det. Uppenbarligen uppfattades det inte av medlemmarna på mötet.

  Du har säkerligen bättre koll på riksintresset än jag, men nog verkar "riksintresse" stoppa väldigt mycket annat iaf, som broar, höghus mm.

  SvaraRadera
 12. Från socialdemokraternas synvinkel är ju Gårdarivningarna fullt rationella eftersom de ger plats för Göteborgsprojektet nr1: evenemangsstaden. Denna vision tycks stå ohotad på toppen bland prioriteringarna i stadsplanefrågor, så i ljuset av detta är rivning av Gårda och uppsmällande av pariserhjul i centrum naturliga. De är ju även ivrigt påhejade av lokalblaska b (han missar förstås aldrig en chans att dessutom lyfta fram bilens oerhörda vikt och förträfflighet, men det är OT).

  Nu undrar jag bara... finns det någon del av S i Göteborg som tycker att evenemangsstaden kanske inte är det viktigaste projektet i staden, kanske inte är värd att offra sina påstådda visioner om blandstaden för, kanske inte rättfärdigar rivande av gammal kvartersbebyggelse? Jag bara undrar.

  SvaraRadera
 13. Hejsan
  Jo, det är de hela kvarteren väster om Fabriksgatan som ska rustas upp, enligt uppgörelsen. Tanken är att de ska rustas upp för att hålla i minst tio år, men inte rustas upp till lyxkvalitet, för att försöka hålla hyrorna nere.

  Nu är jag i Växjö och kommer inte ihåg vad vilka kvarter heter, men om jag minns rätt är är det bl.a. kvarteret Neptun (det hela kvarteret som ligger bakom Focushuset) som ska rustas upp och bevaras.

  /emmali

  SvaraRadera
 14. En kompis och kollega är fastighetsvärd i husen du skriver om. De är i så dåligt skick att han inte ens kan skruva fast en ny brytare i vissa väggar. De har sättningsskador och läckor lite varstans. Jag inspekterade församlingshemmet på Holländareplatsen i Gamlestan, och det var generellt i bättre skick.

  Jag är emot rivningar och för bevarande av gamla hus, men det får inte gå till rena dumheter och att man bevarar fallfärdig skit av ren envishet. Det är människor som bor i dem. Då är det bättre att verka för nya hus, med billiga lägenheter i centrum.

  Hälsningar

  Nicklas Eriksson

  Fastighetsarbetare.

  SvaraRadera
 15. @ Johannes: Så vitt jag förstår av Emmalis inlägg ovan så hade du rätt från början. Men jag tycker det är utomordentligt underligt att hävda att man räddat något som inte ifrågasatts. Däremot är jag inte övertygad om att en motprestation ligger bakom MP:s kompromiss, det kan som sagt finnas andra skäl.

  SvaraRadera
 16. P-platser kan om trafiken i framtiden radikalt förändras alltid bebyggas, medan P-hus är svårare att göra sig av med. Se P-båten som ligger oanvänd mellan Rosenlund och Skeppsbron. Flytta gärna Stenaterminalerna till Arendal och se om P-båten kan användas där? Det skulle kunna byggas många centrala arbetsplatser där Stena huserar nu. Stena skulle också kunna ha båttrafik in till stan från Arendal för de passagerare som inte är bilburna eller ha en egen busstrafik.

  Från/till Arendal får man lösa transportvägarna för den tunga trafiken om de som finns är otillräckliga. Jag anser att vi måste hitta lösningar för att minmera den tunga och lätta trafiken GENOM centrala Hisingen och GENOM centrala Göteborg och att detta är det viktigaste att planera först. Volvo "fick" av oss(S)? en tjusig väg och bro till Angered, som används mycket lite. Angeredsborna är inte bilburna och arbetar inte på Volvo, som det var tänkt? Kanske dags att bygga på den vägen, så att den får en automatisk kontakt med andra leder, så att den kommer till användning? Om jag ska gnälla på felsatsningar så passar jag på att gnälla i en demokratifråga. Jag anser att Göteborgs omfattande bolagsbildning är olycklig. Vi medborgare är helt utan insyn och kanske också de politiker som inte sitter i respektive bolagsstyrelse.

  SvaraRadera
 17. @ johan: Vi är några stycken.

  @ emmali: Tack för klargörandet!

  @ niklas: Man har velat riva dem sedan 60-talet för att de har varit "i för dåligt skick". Är det inte ganska fantastiskt? I 50 år har man sagt att de varit fallfärdiga. De har varit rivningshotade under större delen av den tid de stått. Imponerande eller hur? Riva, kan vi alltid göra. Det går lika bra om 5 år eller 10 eller 15 eller 20 osv. Det är aldrig för sent att riva... Låt oss använda dem så länge de står.

  @ axel: Ja, visst är det underligt?

  @ b: Du har så rätt.

  SvaraRadera
 18. Niklas: Det där stämmer inte riktigt, exempelvis hela taket på kv. Eken renoverats _fullständigt_ år 2000. Nya läkt, ny takpapp etc. Sedan är det självklart att har man varit slapphänt med underhåll i nästan 30 år är det självklart att det måste göras mer än om man sköter det normala underhållet. Det är rätt mycket snack och lite fakta om hur dåliga husen är, och med en omålad fasad är det klart att folk utan kunskaper i byggnadsvård tror att det är dåligt inuti.

  Jag tycker det är märkligt att det finns så lite fakta i Gårda-debatten, det är väldigt mycket tyckande. Fram för mer fakta!

  /Hustomten i Gårda

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes