Inlägg

Visar inlägg från mars, 2018

Misstaget på Skeppsbron får inte upprepas

Bild
Debattartikel i GT De stora projekten i Älvstaden har börjat lämna visionsstadiet. Nu handlar det om att göra verklighet av visionerna. Det är en ny epok i stadens historia som kommer att ställa stora krav på det praktiska genomförandet. De flesta planer håller både tidplan och budget, och i Lindholmshamnen och Kvillebäcken står de första husen redan färdiga. Men vissa projekt kommer att behöva arbetas om för att bli realistiska. En hel del tuffa beslut och hårda prioriteringar kommer att krävas. Det är vi socialdemokrater beredda att ta ansvar för. Göteborg har inlett en historisk stadsomvandling. Det står byggkranar över hela staden – från centrum till ytterstadsområdena. Vi har den högsta byggtakten sedan miljonprogrammet på 70-talet. Stora infrastrukturprojekt som Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron kommer att göra det lättare att röra sig i och genom staden. För att skapa en mer sammanhängande och hållbar stad så växer Göteborg inifrån och ut. Stadsdelar som var