Inlägg

Visar inlägg från november, 2009

(S)tadspolitik för tiotalet

Bild
Krönika i AiP/NyTid: Snart börjar tiotalet. Det är ett avgörande decennium för svensk socialdemokrati. Partiets framtid beror i stor utsträckning på om vi kan formulera en solidarisk och hållbar politik för våra städers utveckling. Utan en trovärdig, attraktiv och ideologiskt konsekvent stadspolitik kommer vi varken att vinna nya väljare eller nya medlemmar för vår sak. Stadspolitik borde vara självklart för oss socialdemokrater. Ända sedan pionjärtiden har socialdemokratin levt och utvecklats i städerna. Vi ska inte glömma att vi idag har makten i två av våra tre storstäder. Socialdemokratin är, och har alltid varit, en urban rörelse. Stadspolitik ska inte heller förväxlas med mutpolitik för medelklassen. Det handlar istället om att utifrån värderingar, ideologi och vetenskapligt underbyggd kunskap hitta hållbara lösningar på de problem som våra städer brottas med: stadsutglesning, bostadsbrist, segregation, miljöförstöring, bristande social sammanhållning mm. Det är problem som drabb