Inlägg

Visar inlägg från april, 2008

Okunskap är maktlöshet

Bild
I veckans Ny Tid finns det en artikel om den introduktion för nya medlemmar som jag är med och håller i. Förvånande nog verkar vi i Göteborg vara ganska ensamma om att erbjuda nyblivna medlemmar en sådan utbildning. Det är synd. Har man inte skolats in i partiet via SSU har man sällan en genomgripande bild av partiets historia, ideologi och (inte minst) organisation. Kunskap är som bekant makt och saknar man kunskap blir man osäker och maktlös. Det är ingen överdriven gissning att vi förlorar många nya medlemmar just för att partiets struktur framstår som så ogripbar. Vi har allt att vinna på kunniga medlemmar med gott självförtroende, som vågar delta fullt ut i verksamheten. Alltså kamrater, se till att dra igång utbildningar för nya medlemmar i era distrikt och arbetarekommuner. Och se till att de får konkret, tydlig och användbar information, att ta upp folks tid med löst flum är både oartigt och kontraproduktivt. Läs mer här... Andra bloggar om: utbildning , socialdemokraterna ,

Le Lewerentz

Bild
Sigurd Lewerentz brukar ofta beskrivas som en av Sveriges främsta arkitekter. Till skillnad från de andra funktionalisterna i och kring Stockholmsutställningen 1930 hade dock Sigurd svårt att komma fram, mycket beroende på sin okonventionella och egensinniga framtoning. Många beklagar idag att Sigurd inte fick möjlighet att förverkliga fler av sina idéer. Tänk till exempel om detta framsynta förslag från 1972 om riksdagstillbyggnad blivit verklighet. Hur annorlunda hade inte Stockholm sett ut? Prisnämnden tyckte förslaget var "karaktärsfullt och elegant gestaltat". Ett annat sent projekt var S:t Petri kyrka i Klippan. "Ett mästerverk" om man får tro kyrkans hemsida , där fler bilder presenteras. Gå gärna in och beundra "kompositionen". Det finns mycket som hindrar skickliga arkitekter från att skapa högtstående arkitektur, ofta fokuserar man på de yttre hindren. Man bör kanske också reflektera kring de inre. Andra bloggar om: stadsplanering , stockholm

Litet steg mot framtiden

Bild
Samrådet om SBK:s förslag till översiktsplan blev en lugn tillställning. Uppenbarligen krävs att GP slår på trumman för att medborgarna ska motiveras att delta i utvecklingen av vår stad. Å andra sidan medförde stillsamheten att det fanns gott om tid att dryfta stadsplaneringsfrågor med tjänstemännen, som verkade glatt överraskade över att för en gångs skull inte behöva bli uppträngda mot väggen av arga nimbyiter. Det framgick dock klart att ÖP:n är vägledande och inget annat. Ska de fina visionerna om tät blandstad bli verklighet i detaljplanerna krävs ett ordentligt opinionstryck, framför allt mot politikerna. Alltså, oavsett vilket parti ni känner starkast sympati för, se till att ta kontakt med och påverka våra folkvalda ! Samtidigt är det förstås roligt att det är just vi socialdemokrater vars visioner nu har en chans att förverkligas. SBK har gjort ett bra jobb med att ge våra visioner en praktisk-teknisk ram. Nu ska vi se till att det blir av! ps. Nästa samråd är 21 maj 18:00 på

Goda nyheter

Bild
Det är alltid roligt med goda nyheter. Här är två: 1. Arkitekten Gunnar Anjou har ett klokt förslag till utveckling av Heden i GP . För mer diskussion av förslaget kolla här... 2. Arkitekten Jerker Söderlind har börjat blogga. Söderlind skiljer sig från många av sina kollegor genom att inte vara dogmatisk modernist, för honom finns det inget egenvärde i att rita Bauhaus-kitsch. Otroligt men sant. Läs mer här... Andra bloggar om: stadsplanering , göteborg , stad , söderlind , urbanism , stadsbyggnad , arkitektur

Framtidens Göteborg

Bild
Läs gärna förslaget till ny översiktsplan för Göteborg som SBK släppte nu i dagarna. Det finns mycket där som låter bra, nu gäller det att se till att det blir bra också. Boka följande dagar: Onsdag 23 april kl 18.00–21.00 Onsdag 21 maj kl 18.00–21.00 Då är det samråd på SBK, det är viktigt att vi stadsvänner är representerade. Skriv också gärna ned dina synpunkter på förslaget (före 19/6) och skicka till SBK: oversiktsplan@stadsbyggnad.goteborg.se Andra bloggar om: stadsplanering , göteborg , stad , översiktsplan , planering , stadsbyggnad , arkitektur

Odells ballong

Bild
Idag lägger Michaël Koch fram regeringsutredningen om allmännyttan. Koch menar är att EU-rätten tvingar oss att montera ned allmännyttan och föreslår ett sätt att göra det stegvis. Enligt bl.a. Hyresgästföreningen håller inte Kochs argumentation. Vår allmännytta är inte oförenlig med EU-rätten. Men den är naturligtvis oförenlig med en libertariansk dröm om en "ren" marknad. Så nu får vi se vad regeringen tycker är viktigast, att bevara en socialt ansvarsfull bostadspolitik eller att vara renläriga nyliberaler. Ska jag spekulera så tror jag regeringen kommer att använda utredningen som en testballong, för att se hur hårt motståndet är ute i landet. Den enda rimliga bedömningen är ju att det här förslaget inte är en valvinnare. Om regeringen framhärdar med det här angreppet på allmännyttan så kan de glömma 2010. Det mest troliga är därför att det kommer att gömmas undan till senare. Det är därför oerhört viktigt att regeringen får veta vad du tycker om det här förslaget... Lä

Teoretisk betydelse

Bild
Satt och bläddrade i mitt marxistiska bibliotek och snubblade över följande träffsäkra rader ut förordet till Rosa Luxemburgs "Sociala reformer eller revolution" : Man kan inte förolämpa eller skymfa arbetarkåren på något grövre sätt än genom att påstå, att teoretiska meningsutbyten endast är något för ”akademiker”. Redan Lassalle sade detta: Först när vetenskapen och arbetarna, dessa motpoler i samhället, en gång förenas, kan de kväva alla kulturhinder i sitt järngrepp. Den moderna arbetarrörelsens hela makt vilar på teoretiska kunskapen. I det givna fallet är emellertid dessa kunskaper av dubbel vikt för arbetarna, emedan det här handlar just om dem och deras inflytande inom rörelsen, emedan det är de, som får klä skott i detta fall. Den på Bernsteins teori vilande opportunistiska partifalangen är ingenting annat än ett omedvetet försök att säkra makten åt de småborgerliga elementen inom partiet och omdana partipraxis och partimål efter deras sinne. Frågan om sociala reform

Bengtssonomics

Bild
En ny blogg att hålla ögonen på för er som är intresserade av socialdemokrati och ekonomi: http://erikbengtsson.blogspot.com/ Allt du velat veta om hedgefonder men varit för feg för att fråga om... Andra bloggar om: erik bengtsson , ekonomi , socialdemokraterna , sap

Auf Wibesehen...

Bild
Sören Wibe meddelar idag att han lämnar Socialdemokraterna. Det tycker jag är synd, inte trots, utan pga att jag har en helt annan inställning till EU än Wibe. Det är alltid bra med olika synpunkter och perspektiv, särskilt i ett så stort parti som Socialdemokraterna. Enligt Wibe så mörkar partiledningen den "egentliga" EU-strategin, som är att låta Sverige annekteras av ett "federalt Storeuropa". De av oss som tycker att ett federalt Europa är en lysande idé har nog lite svårt att känna igen Wibes verklighetsbeskrivning. Vi tycker snarare att Sveriges socialdemokrati har haft ett för nationalistiskt och protektionistiskt perspektiv. Vi tycker inte problemet är att EU får mer inflytande. Problemet är att Europas folk inte har tillräckligt med inflytande över EU. Men som sagt, där finns det olika ståndpunkter och både de som är kritiskt-negativa och de som är kritiskt-positiva har goda argument på sin sida. Förhoppningsvis kan vi få en bra och konstruktiv diskussion

Skrämselchock

Bild
Många lade säkert märke till pensionerade professorn Stig Hadenius inlägg igår om namnpublicering. Hadenius, som tidigare bara behövde knäppa med fingrarna för att komma in på DN Debatt, måste numera ta till storsläggan för att komma fram. Den märkliga och obehagligt populistiska texten har redan dissekerats i andra sammanhang, men jag vill gärna sätta fokus på två meningar som jag tycker är talande: Kanske hade Englas mamma inte låtit sin dotter cykla ensam även om det var ljus eftermiddag och de båda hade mobilkontakt? Bara de vetat om faran. Jag kan hjälpa Hadenius att skrämma upp landets föräldrar ytterligare. Över hela vårt land finns det människor som misstänkts eller dömts för vålds- och sexualbrott. Nu vet ni om faran. Släpper ni barnen ur sikte en enda minut kan vad som helst hända. Det räcker inte att övervaka dem med mobiltelefon, ni måste ständigt ha dem under uppsikt. Men låt mig skrämma upp er lite till. För även om ni kontrollerar varje steg de tar så kan ändå vad som h

Asplund hang-up

Bild
DN:s ledarsida tar idag tydligt avstånd från viljan att berika innerstan med spektakulär arkitektur. "[Husen på malmarna] ska inte rivas eller byggas om i stor skala eftersom de uppskattas för sina klassiska ideal" (vilket i och för sig ingen föreslagit). Klararivningarna förs som vanligt fram som avskräckande exempel. "Svagheterna finns i city och bortom tullarna, i det miljonprogram som frikopplade boendet från staden. Det är strukturen och formen i dessa efterkrigsprojekt som ligger bakom den vantrivsel som många upplever. Att höja dessa områdens attraktivitet är en central politisk uppgift". Jag kan hålla med DN om att det är det misslyckade funkisplanerna i city och förorten som står överst på förändringslistan. Men var är motsättningen? Jag är själv mycket skeptisk till "på kartan"-snacket men det betyder inte att jag är emot att det byggs spektakulär arkitektur. Nyskapande och intressant arkitektur är om inte annat roligt att titta på. Vad jag inte

Grannskapsenheten i nytt ljus

Bild
En intressant artikel om Stockholm och de senaste femtio årens misslyckade stadsplanerings-strategi: grannskapsenheten. Upplysande (och för att vara Svenskan oväntat progressiv) läsning utlovas. Man får sig också lite tankeväckande statistik till livs, som att i innerstan bor 82 inv/ha och 45% använder grönområden, i ytterstan bor 32 inv/ha och 29% använder grönområden. Forskaren Alexander Ståhle som intervjuas i artikeln ingår i Lars Marcus space syntax-krets, hans licentiatuppsats från 2005 är spännande, ladda ner den här... Andra bloggar om: stadsplanering , space syntax , ståhle , stockholm , lars marcus , grannskapsenhet , arkitektur

S-kongress

Bild
I helgen hade Socialdemokraterna i Göteborg kongress. En viss tyngdpunkt mot samhällsplaneringsfrågor kunde märkas. Mest uppmärksamhet har nog frågan om trängselavgifter fått. Kongressen valde att avvakta fortsatt utredning av frågan innan man tog ställning men bestämde att en förutsättning för införandet av trängselavgifter är att intäkterna ska gå till kommunala infrastruktursatsningar och att det först ska hållas en folkomröstning. Man beslutade också att arbeta för att starta ett kommunalt byggföretag och att avsevärt öka antalet gårdsgator. Man beslutade också om satsningar på passivhus-teknik vid renoveringar av miljonprogramsområden och att framtida investeringar i transportinfrastruktur ska främja kollektivtrafik och järnvägssystem. Man tog också ett uttalande om långsiktig finansiering av infrastrukturinvesteringar , som blev ganska omdebatterat. Dessutom beslutades om längre tidsintervaller vid övergångsställen och att Andra Långgatan ska göras om till gårdsgata eller gågata.