S-kongress

I helgen hade Socialdemokraterna i Göteborg kongress. En viss tyngdpunkt mot samhällsplaneringsfrågor kunde märkas. Mest uppmärksamhet har nog frågan om trängselavgifter fått. Kongressen valde att avvakta fortsatt utredning av frågan innan man tog ställning men bestämde att en förutsättning för införandet av trängselavgifter är att intäkterna ska gå till kommunala infrastruktursatsningar och att det först ska hållas en folkomröstning. Man beslutade också att arbeta för att starta ett kommunalt byggföretag och att avsevärt öka antalet gårdsgator. Man beslutade också om satsningar på passivhus-teknik vid renoveringar av miljonprogramsområden och att framtida investeringar i transportinfrastruktur ska främja kollektivtrafik och järnvägssystem. Man tog också ett uttalande om långsiktig finansiering av infrastrukturinvesteringar, som blev ganska omdebatterat. Dessutom beslutades om längre tidsintervaller vid övergångsställen och att Andra Långgatan ska göras om till gårdsgata eller gågata.

Just vad gäller Andra Långgatan försökte en del av oss betona skillnaderna mellan gårdsgata (nyurbanistisk trafikintegrering) och gågata (funktionalistisk trafikseparering). Det vore enligt vår mening verkligen olyckligt om 2:a Lång blev gågata. Tyvärr fick vi inget gehör för detta, så vi får hoppas att SBK håller tungan rätt i mun när det här kommer upp.

Mer om kongressen finns här...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes