Goda nyheterDet är alltid roligt med goda nyheter. Här är två:

1. Arkitekten Gunnar Anjou har ett klokt förslag till utveckling av Heden i GP. För mer diskussion av förslaget kolla här...

2. Arkitekten Jerker Söderlind har börjat blogga. Söderlind skiljer sig från många av sina kollegor genom att inte vara dogmatisk modernist, för honom finns det inget egenvärde i att rita Bauhaus-kitsch. Otroligt men sant. Läs mer här...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentarer

 1. Kul att det börjar hända saker i staden och Söderlinds blogg va mycket intressant. Det är för mig helt obegripligt varför inte efterfrågan har fått/får styra stadens utveckling. Men jag pluggar ju ekonomi och inte till arkitekt/stadsplanerare, så jag förstår väl inte...

  SvaraRadera
 2. @ viktor: Ja, visst är det kul! Jag håller mestadels med Söderlind om hur vi bör planera staden, men våra argument skiljer sig åt en hel del. "Kundpreferenser" är viktigt, men inte allt. Dels måste vi ta ett samhällsansvar (socialt, ekonomiskt, ekologiskt) dels bygger "marknadsurbanismen" enligt min mening på en idealiserad bild av marknadsekonomi. jfr http://biospolitikos.blogspot.com/2007/08/stadsekonomi.html

  SvaraRadera
 3. Självklart måste miljö och sociala aspekter tas med, viss reglering behövs. En anledning till att dagens byggande ser ut som det gör tror jag beror på konkurrenssituationen på byggmarknaden, kommunen premierar stora byggprojekt som endast det stora bolagen kan åta sig. Som du skriver verkar de stora byggbolagen, politiker och tjänstemän komma väldigt bra överens, se tex "älvstrandsmodellen". Tragiskt att G. Johansson, som gammal sosse, varit med och byggt ett område som nästan bara medel/överklassen har råd att bo i. Kanske ska tillägga att jag e nationalekonom och inte bara tänker på kortsiktig vinst, utan även miljö, sociala faktorer mm :)

  SvaraRadera
 4. @ viktor: ja, om man delade upp nya områden i mindre delar så skulle mindre entreprenörer kunna vara med och konkurrera. Men jag har en känsla av att kommunen tycker att det är administrativt enklare att ha att göra med en stor, än många små. Vi får jobba långsiktigt för en förändring där.

  Ekonomer bryr sig säkert om samhället lika mycket som alla andra :) Men är du anställd av ett företag är ditt jobb förmodligen att öka vinsten, inte att skapa en bättre värld. Det får du göra på fritiden...

  SvaraRadera
 5. Problemet i dag är att den förtätning vi nu ser i många städer sker på marknadsmässiga villkor (dessutom ofta med planmässiga ad hoc-lösningar) och inte med långsiktighet och social blandning som långsiktigt fokus.

  Det är inne med förtätning och byggbolagen skrattar hela vägen till banken för diverse intellektuellas naiva (om än skarpt analytiska) stöd och tysta applåder!

  Marknaden eller om man så vill "efterfrågan" är helt och hållet amoralisk och att tro att förtätning per se är bra för ekologi osv är naivt. Man kan förtäta hur mycket som helst men så länge kollektivtrafiken i Sverige fortsätter att vara så illa skött (t. ex. tågtrafiken och dyr lokal kollektivtrafik) blir de positiva miljöeffekterna av förtåtning högst marginella. New Mexico City, Teheran, Hong Kong, New York är några städer som har en imponerande förtätning - men bra miljö?

  Dessutom finns inte alltid jobben där folk bor - titta bara på mälardalsregionen!

  Jag tror heller inte att man ska ha en övertro på förtätningens positiva effekter på demokratin. Det som spelar roll är istället social, etnisk och kulturell blandning både på mikro- och makronivå. Historiskt sett har de grövsta folkbrotten skett i länder/städer (Berlin, Wien, Warzawa) med en imponerande förtätning och kvartersstäder or what have you. Så där kommer ni inte ha något att hämta.

  Alltså - så länge inte förtätningen går hand i hand med en stark social blandning vinner man i stort sett ingenting. Och - eftersom hyresrätten är under attack är det bara slöseri med tid att hålla på och ödsla värdefull tid på att propagera för förtätning när kampen i första hand gäller att bevara hyresrätten.

  SvaraRadera
 6. @ anonym: det var en hel del intressanta synpunkter, jag ska försöka svara efter förmåga.

  1. Jag håller verkligen med om att social blandning är överordnat. Och naturligtvis att ge unga och lågbetalda billiga bostäder (men det är vi säkert överens om). Långsiktighet istället för ad hoc låter bra det med.

  2. Marknaden (i meningen det kapitalistiska ekonomiska systemet) kan nog rätteligen beskrivas som amoraliskt. För oss med socialistiska värderingar är hursomhelst korrektiv i form av politiska interventioner absolut nödvändiga.

  3. Alternativet till förtätning är fortsatt utglesning/sprawl. Det anser jag nog att det finns visst fog för att se som det sämre ekologiska alternativet.

  4. Kollektivtrafiken måste naturligtvis bli bättre och privatbilismen måste bekämpas. Där är vi väl också överens.

  5. Det är bra om folk kan jobba nära där de bor, och det löser man ju inte genom fortsatt utglesning.

  6. Förtätning i sig understödjer inte demokratin, men en socialt och funktionellt blandad stad bidrar till ett starkare civilsamhälle vilket måste ses som en demokrativinst.

  7. Jag tror inte kvartersstad är ett vaccin mot folkmord. De kan tyvärr ske såväl där som i utspridda byar.

  8. Hyresrätten är under attack men jag vill inte nöja mig med att "bevara" den. Den ska växa och utvecklas. Jag tror anfall är bästa försvar i den här frågan. Jag tycker vi på vänsterkanten ska formulera offensiva, konstruktiva visioner om hur vi vill att vårt samhälle ska utvecklas. Det är det jag försöker jag göra och jag förbehåller mig rätten att bestämma hur jag gör det.

  SvaraRadera
 7. När jag skrev att efterfrågan skulle styra stadens utveckling menade jag inte att byggbolagen skulle bestämma allt utan kontroll. Jag menade helt enkelt att om täta stadsmiljöer efterfrågas ska ansvariga inom kommunen planera sådana.

  Självklart kommer inte täta städer automatiskt lösa alla sociala problem, men det har väl ingen heller påstått?

  Att täta blandade städer är mer miljövänliga än glesa finns det dock många argument för. Det städer du räknar upp har lika många invånare eller fler än hela Sverige, så självklart blir miljön sämre än i en liten stad, tex gbg.

  Hyresrätten är mycket viktig, men den ena "kampen" utesluter inte den andra.

  SvaraRadera
 8. @ Viktor.

  om täta stadsmiljöer efterfrågas ska ansvariga inom kommunen planera sådana.

  Och om medborgarna vill ha kvar sina parker och gröna lungor i staden? Det är väl snarare det som efterfrågas?

  Självklart kommer inte täta städer automatiskt lösa alla sociala problem, men det har väl ingen heller påstått?

  Och vad är det man har påstått menar du? Jag frågade Johannes om stadsförtätning per se är bra oavsett om det sker enligt marknadslogik eller ej och jag tolkar hans (dekonstruktivistiska) svar som ett jakande svar.

  Att täta blandade städer är mer miljövänliga än glesa finns det dock många argument för.

  Argument möjligtvis men empiriska och vetenskapliga belägg? Knappast! Däremot finns det sådana där man först byggt ut infrastrukturen (t.ex. storsatsningen på höghastighetståg i Spanien) så att hela Spanien kan leva och frodas.

  Det finns ju också någonting som kallas för mat och vem har du tänkt ska syssla med jordbruk? Det finns också nämligen argument för att ju mer urbansierade vi blir desto mer industrialiserad och miljöskadlig blir också matproduktionen.

  Många av oss är ju överens om att vi ska ha ett demokratiskt pluralistiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Dessutom ett samhälle präglat av social rättvisa och generell välfärd.

  En förtätad stad (läs med bostadsrätter) framtvingad av byggbolagen för att det ger högst avkastning att bygga så centralt som möjligt kommer ironiskt nog bara skapa en ännu mer fulare, tråkigare och segregerad stad. Dessutom har många av dessa nya bostadsrättsinnehavare något som kallas för sommarstugor och bränsletörstiga bilar så det blir bara ett miljömässigt nollsummespel.

  Vad gäller de övriga saker jag menar vi är överens om kommer heller inte att uppfyllas av att vi bygger några hyresrätter i centralt läge.

  Nej - det som verkligen kan förändra samhället är en kraftfull vänsterpolitik och inte någon smyghöger från såssarna!

  SvaraRadera
 9. @ anonym: vi får nog komma överens om att vi inte är överens. Om du vill fortsätta debatten med någon till vänster om "såssarna" så kolla in svenssons blogg:

  http://www.zaramis.nu/blog/category/stadsplanering/

  Det han säger om stadsplanering håller jag nästan alltid med om. Och då är jag ändå "såsse" nb.

  SvaraRadera
 10. @ Anonym:

  Att förtäta innebär inte att man ska bygga bort alla parker, utan bygga på ”menlösa” gräsmattor, stora parkeringsplatser och komplettera här och där. Bygg riktiga parker med hög kvalitet istället och ja, många vill bo i stadsmiljöer.

  Kanske uttryckte mig konstigt men det jag menar är att självklart måste det finnas viss socialpolitik bakom stadsbyggnaden. Att bara bygga dyra centrala bostadsrätter kommer som du säger bara att segregera mera.

  Det finns vetenskapliga belägg, jag har själv läst en hel del (pluggar även miljövetenskap) och jag har vänner som läser kulturgeografi som säger samma sak. Jag tror inte heller att Göteborgs stad skulle anta en ÖP som grundar sig på enbart lösa argument.

  För att man ska kunna ha en snabb, effektiv kollektivtrafik krävs att det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag, vilket kräver att man bygger tätare. Spanien är väldigt mycket mer tättbebyggt än Sverige.

  Sprider vi ut staden mer försvinner ännu mer orörd natur och jordbruksmark, transporterna blir längre osv. Skulle vara intressant att läsa om varför jordbruket blir mer miljöskadligt om vi bygger täta städer, har du länk eller namn på rapport?

  Varför kan inte ett demokratiskt pluralistiskt och ekologiskt hållbart samhälle, präglat av social rättvisa och generell välfärd, uppnås i en tät blandstad?

  Det är knappast byggbolagen som har startat ”bygga tät stad-debatten”, dom är ganska bra på att fortsätta bygga förortsområden och villamattor. Kommunen måste kräva att det byggs billiga hyresrätter, på samma sätt som att man (förhoppningsvis) efter årsskiftet måste bygga passivhus, för att få bygga på kommunalt ägd mark. Arkitektur är ju dock svårt att ha regler om. Blandade stadsdelar tycker jag personligen är väldigt mycket roligare än rena bostadsområden, tex angered & biskop, men smaken e ju som baken.

  Ska inte folk i innerstan få ha sommarstugor eller vad menar du? Man tar la bilen till sommarstugan oavsett om man bor i centrum eller i förorten? Konstigt argument. Folk som tar bilen från förorter och kranskommuner till centrum orsakar en betydligt större miljöbelastning än några centrala sommarstugeåkare.

  SvaraRadera
 11. @ viktor: Bra svar. Man kan ju tillägga att Vägverket, Boverket och Banverket (bland många, många andra) gör samma analys:

  http://biospolitikos.blogspot.com/2007/08/steg-i-rtt-riktning.html

  SvaraRadera
 12. Anonym kanske tror att de rika försvinner om man slutar bygga i centrala lägen för dem (ang. argumentet om sommarstugorna). Men det gör dom inte, dom bosätter sig bara i villamattorna och vi får en än mer segregerad stad. Jag sällar mig till Mikael Askergrens tänkande.

  http://www.askergren.com/rikark.html

  Ser inget problem med att vi bygger dyra hus som en rik medelklass har råd med. Så himla lyxiga hus blir det inte ändå eftersom medelklassen inte är så himla rika heller. Överklassen (dom snuskigt rika) är en liten skara. Tänk t.ex på att det inte gick så lätt att sälja lägenheterna i Turning Torso, och att hya ut dem var också svårt.

  Men ska vi ändå inte sträva efter social blandning? Jo, det låter sympatiskt. Och det är därför förtätning som metod att bygga staden är så bra. Äldre kommer att blandas med nytt, projektens storlek begränsas och man får bättre kopplingar mellan olika områden (med boende av olika social status).

  SvaraRadera
 13. Missförstå mig rätt. Jag tycker det är underbart med ert engagemang i dessa frågor. I dessa dagar när ungdomars och unga vuxnas engagemang många gånger reducerats till köande för diverse datorspel och biopremiärer är det självklart härligt med människor som brinner för att göra vårt samhälle mer varmt och solidariskt. Och naturligtvis utesluter inte det ena det andra osv som ni mycket riktigt också skriver. Vad jag egentligen ville ha sagt med mina inlägg var att man måste förhålla sig kritisk till starka politiska patentlösningar och aldrig skaffa sig ideologiska skygglappar. Därmed inte sagt att ni nödvändigtvis har det osv eller att ni skulle ha fel.
  Vad jag kan känna i den "rörelse" där jag hör hemma, nämligen "miljövänstern" är det just det jag tycker vi brottas en del med. T.ex. etanolen som drivmedel. Miljölpartiet och diverse miljöorganisationer gick tidigt ut så förbannat hårt med etanolens välsignelser och när sedan dess avigsidor uppmärksammats verkar det som att man inte vill backa just av prestige- och ideologiska skäl. Sådant skygglappande menar jag är livsfarligt och bara förbannat tråkigt.

  Anonyma uppsalahälsningar

  SvaraRadera
 14. OBS! På begäran har vissa kommentarer ovan raderats.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes