Inlägg

Visar inlägg från mars, 2012

Den mörka kontinenten

Bild
Ikväll kommer jag att leda ett samtal om terror och kön på Trappan, som ABF Göteborg arrangerar. I panelen sitter religionshistorikern Mattias Gardell, genusvetaren Jørgen Lorentzen och idéhistorikern Claes Ekenstam. Det kommer säkert att bli ett spännande samtal. Tanken är att borra djupare i frågan kring manlighet och terror. Att undersöka de föreställningar om manlighet som ligger bakom högerextrema våldsdåd, från uppmärksammade enskilda massakrer till mer eller mindre systematiska hot och angrepp mot meningsmotståndare, är naturligtvis viktigt i sig självt. Samtidigt kan det också ge nycklar för att förstå den djupare gåta som är det vanliga, ”vardagliga” våld som alla män, ur alla samhällsklasser och i alla länder, utövar mot varandra och andra. Det är ett våld som ofta ligger latent, som ett bakgrundsbrus, i mäns relationer med omvärlden. Ett stumt våld som tystar och döljer. Det är ju egentligen mannen som är den mörka kontinenten. Här finns ett vidsträckt landskap av psyk