Inlägg

Visar inlägg från maj, 2008

Diskriminering och polarisering

Bild
Stefan Jonsson har de senaste dagarna nagelfarit svensk integrationsdebatt . Hans slutsats är att det officiella Sverige inte vågar se sig själv i spegeln och erkänna att det förekommer strukturell diskriminering. Enligt Jonsson motarbetas progressiva forskare och organisationer av den borgerliga regeringen. Jag kan hålla med Jonsson om att det verkar råda en backlash för postkolonial forskning just nu, men det är nog (åtminstone delvis) en reaktion på vissa av rörelsens överdrifter och den stundtals oregerligt aggressiva diskursnivån (jfr Kamali). Det senare har bl.a. märkts i talet om strukturell rasism, vilket Jonsson själv verkar underkänna. Istället handlar det enligt honom om homosociala mekanismer som i aggregerad form bildar det vi kallar strukturell diskriminering. Karl Palmås gillar naturligtvis Jonssons "nerifrån"-ansats, och jag gillar Palmås analys av Jonsson (även om jag tycker att deleuzianerna ibland blir lite väl frikostiga med dualistiska neologismer, oavs

Socialdemokratisk frihet

Bild
Är frihet ett socialdemokratiskt begrepp? Den frågan har diskuterats av många, senast av SSK-bloggen ( mycket marxistisk s-förening) och Catti Ullström (klok och välformulerad s-skribent med Burmafokus). Jag håller med Ullström, frihet är definitivt ett socialdemokratiskt begrepp. Men det är inte bara Ullström och jag som tycker det, även Eduard Bernstein håller med: "Vad åter beträffar liberalismen som världshistorisk rörelse, är socialismen icke blott dess efterföljare i tiden, utan äfven, ifråga om det ideella innehållet, dess legitime arfvinge, såsom det för övrigt visar sig vid varje principfråga, hvartill socialdemokratin har att taga ställning. Så snart någon af det socialistiska programmets ekonomiska fordringar hotat att genomföras på ett sådant sätt eller under sådana omständigheter, att frihetens utveckling därigenom kommit att allvarligt riskeras, har socialdemokratin aldrig dragit sig för att taga ställning däremot.Den statsborgerliga frihetens skyddande har alltid

Strategi-Vision 0-1

Bild
Föreningen för samhällsplanering (FFS) hade årsmöte igår hos sweco. Mika Määttä, professor i stadsgestaltning, höll ett kortare föredrag om visioner i stadsbyggandet. Enligt Määttä ska den glesa, bilberoende sprawlstad som byggts efter andra världskriget inte ses som en olycklig slump eller som en spontant framvuxen ordning. Det är faktiskt ett direkt resultat av funktionalismens katastrofala stadsbyggnadsvisioner. Som motbild framhöll Määttä den täta blandstaden av europeisk modell. Määttä efterlyste också fler visioner i stadsbyggandet. Även om jag sympatiserar med Määttäs syn på stadsbyggnadsfrågor, är jag tveksam om det som behövs verkligen i första hand är fler visioner. Är det något som är lätt att formulera så är det högtflygande visioner för hur vi ska leva i framtiden. Och det är inget fel med det, absolut inte. Men det som verkligen saknas i dagens stadsbyggande är konkreta strategier för hur visionerna ska förverkligas. När Mark Isitt och Anneli Hulthén debatterade på Stadsm

Veckans veck II

Bild
Karl Palmås fortsätter publicera intressanta och tankeväckande inlägg på sin utmärkta blogg 99, our 68 . För den som vill få bättre grepp om posthumanismens intrikata begreppsvärld är detta en guldgruva. I det senaste inlägget , som är en reaktion på Jimpans mycket läsvärda Gramsci-post, föräras även denna blogg några rader (om än i ett lite missvisande sammanhang). Utöver att vara ett illustrativt exempel på deleuziansk analys, åskådliggör inlägget också ett vanligt förekommande och grundläggande problem i den filosofiska diskursen som kan vara värt att reflektera över. Mycket summariskt kan det beskrivas såhär: Person A använder teorilåda X för att analysera ett problem. Person B, som använder teorilåda Y, kritiserar analysen eftersom den använder X-lådan. B tycker att Y-lådan är bättre än X-lådan, därför är det dumt att använda X-lådan. Frågan är naturligtvis vad "bättre" betyder här. Låt oss ta tre exempel på vad det kan betyda: 1. "Y är mer likt Y än X" OK, me

Poundbury + on + on

Följ med på en tur i den nybyggda [sic] förorten Poundbury , som Prins Charles och Leon Krier ligger bakom. Den nytraditionalistiska stilen är minst sagt kontroversiell och kritiseras ofta för att vara konservativ och reaktionär, vilket ju stämmer i estetiskt avseende. Personligen föredrar jag mer eklektisk och dynamisk stadsbyggnad och Poundbury är också i ännu högre grad än den svenska motsvarigheten Jakriborg ett medelklassghetto. Frågan är naturligtvis hur mycket sämre det är jämfört med alla tusentals modernistiska medelklassghetton runt om i världen. Ni får avgöra. Intressant nog har man valt Orbitals technoklassiker Halcyon + on + on som bakgrundsmusik, vilket både är roligt (eftersom det är en underbar låt) och ironiskt (eftersom låten är döpt efter en lugnande drog). Andra bloggar om: stadsplanering , poundbury , jakriborg , krier , planering , stadsbyggnad , arkitektur

Nu är det väl revisionism på gång?

Bild
Sveriges bästa blogg i kategorin politisk ekonomi, Erik Bengtssons blogg , chockar idag nyliberaler och poststrukturalister världen över med inte mindre än en , två , tre välslipade inlägg. Missa inte länken till Bengtssons paper till Arbetarrörelsens forskarnätverk. Även om man ibland anar en lite väl syrlig inställning till det Bengtsson kallar "kulturteori" känns det här otroligt uppfriskande. Andra bloggar om: erik bengtsson , ekonomi , polanyi , arbetarrörelsen

Fri skola?

Bild
Det privata gymnasiet IT College of Sweden i Stockholm har hamnat i blåsväder . Även Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz är kritisk . Framför allt mot att skolan inte tecknat kollektivavtal och att skattepengar går till att finansiera den kritiserade verksamheten. - Det som beskrivs är en skola där snöd vinning står i centrum och där man försöker åstadkomma en skola med lägre kvalitet, säger Eva-Lis Preisz. Det hela började rullas upp efter en uppmärksammad incident med en knivskärning. Skolan har haft liknande problem förut. Ägare är företaget Alfamation AB, vars VD är ensam aktieägare. Läsåret 2004/05 tog VD ut en miljon kronor i aktieutdelning. Friskolesystemet har uppenbarligen både vinnare och förlorare. Andra bloggar om: skola , friskola , privatisering , utbildning

Vårdkval

Bild
I Läkartidningen varnar läkaren Otto Cars, som leder Strama (den nationella strategigruppen för effektiv antibiotikaanvändning), för att vårdvalet riskerar att öka förskrivningen av antibiotika: Omkring 90 procent av all antibiotika förskrivs i öppenvården, och det finns stora regionala skillnader i förskrivningsmönstret. I exempelvis Halland har ökningen varit markant sedan införandet av Vårdval Halland. Vintern 2006/2007 ökade användningen av penicillin med 25 procent i Halland, och misstankar riktas mot att den ökade konkurrensen om patienter mellan vårdcentraler till följd av Vårdval Halland kan ha haft stor betydelse. – Tiden för införandet av Vårdval Halland stämmer med uppgången av antalet förskrivningar, men det är ändå svårt att säkert säga att det är orsaken. Även i Stockholm ser vi en marknadsföring om generösa öppettider och behandlingserbjudanden till följd av Vårdval Stockholm, en marknadsföring som riskerar att locka till sig patienter med lindriga infektioner som kan f

Anderssons revansch

Bild
Ola Andersson är en begåvad arkitekturskribent som ibland skriver krönikor i SvD. Efter några mindre lyckade insatser är Andersson nu tillbaka med en klok, välformulerad och angelägen text: Vi kan bygga åt alla - om viljan finns Ibland blir opinionsbildare och beslutsfattares tilltro till marknaden nästan rörande. När den statliga utredningen om hyreslagstiftningen presenterades för några veckor sedan tindrade ledarskribenterna som små barn i advent vid tanken på att EU snart kommer att ge oss en ”väl fungerande hyresmarknad”. Som exempel på vad man önskade sig lyfte DNs ledarsida den 18 april fram ett exempel från Stockholm där en tvåa innanför tullarna, i Vasastan, i dag kostar lika mycket i månaden som en tvåa i Tensta. Detta problem skulle marknaden raskt kunna råda bot på! Om entusiasmen berodde på övertygelsen att en fri hyressättning skulle få fart på produktionen av hyresrätter och göra det attraktiva innerstadsboendet tillgängligt för fler vore den begriplig. Om hyrorna i inne

9 maj

Sparlåga

Bild
Ja, jag vet. Jag har varit dålig på att blogga senaste tiden. Det har varit så mycket annat. Snart (men inte riktigt än) kommer jag tillbaka med mer regelbundna inlägg, men under tiden beordrar jag er att läsa Erik Bengtssons blogg . It's the future of blogs. Ciao!