Socialdemokratisk frihet

Är frihet ett socialdemokratiskt begrepp? Den frågan har diskuterats av många, senast av SSK-bloggen (mycket marxistisk s-förening) och Catti Ullström (klok och välformulerad s-skribent med Burmafokus). Jag håller med Ullström, frihet är definitivt ett socialdemokratiskt begrepp. Men det är inte bara Ullström och jag som tycker det, även Eduard Bernstein håller med:

"Vad åter beträffar liberalismen som världshistorisk rörelse, är socialismen icke blott dess efterföljare i tiden, utan äfven, ifråga om det ideella innehållet, dess legitime arfvinge, såsom det för övrigt visar sig vid varje principfråga, hvartill socialdemokratin har att taga ställning. Så snart någon af det socialistiska programmets ekonomiska fordringar hotat att genomföras på ett sådant sätt eller under sådana omständigheter, att frihetens utveckling därigenom kommit att allvarligt riskeras, har socialdemokratin aldrig dragit sig för att taga ställning däremot.Den statsborgerliga frihetens skyddande har alltid stått högre för densamma än uppfyllandet af den ena eller den andra ekonomiska fordran. Den fria personlighetens utbildande och skyddande är målet för alla socialistiska åtgärder, äfven dem, hvilka till det yttre visa sig som tvångsåtgärder. En noggrann undersökning af dessa ska alltid visa, att det därvid är fråga om ett tvång, som ska öka samhällets allmänna frihet, d.v.s. skänka frihet åt vidare kretsar och mera frihet, än det borttager. Den lagstadgade normalarbetsdagen t.ex. är faktiskt en bestämmelse om minimifriheten, ett förbud att dagligen sälja sin frihet för en längre tid än ett bestämdt antal timmar och står såsom sådant i princip på samma grund som det äfven af liberalerna gillade förbudet att för lifstiden sälja sig till personligt slafveri."

Ur Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter

Andra bloggar om: , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes