Vårdkval

I Läkartidningen varnar läkaren Otto Cars, som leder Strama (den nationella strategigruppen för effektiv antibiotikaanvändning), för att vårdvalet riskerar att öka förskrivningen av antibiotika:

Omkring 90 procent av all antibiotika förskrivs i öppenvården, och det finns stora regionala skillnader i förskrivningsmönstret. I exempelvis Halland har ökningen varit markant sedan införandet av Vårdval Halland. Vintern 2006/2007 ökade användningen av penicillin med 25 procent i Halland, och misstankar riktas mot att den ökade konkurrensen om patienter mellan vårdcentraler till följd av Vårdval Halland kan ha haft stor betydelse.

– Tiden för införandet av Vårdval Halland stämmer med uppgången av antalet förskrivningar, men det är ändå svårt att säkert säga att det är orsaken. Även i Stockholm ser vi en marknadsföring om generösa öppettider och behandlingserbjudanden till följd av Vårdval Stockholm, en marknadsföring som riskerar att locka till sig patienter med lindriga infektioner som kan få antibiotikarecept i onödan. Antibiotika har endast marginella effekter vid flertalet okomplicerade luftvägsinfektioner, undantaget pneumoni, säger Otto Cars.


Om vårdvalet finns mycket att säga, att man kan vara för valfrihet i sjukvården men ändå mot vårdvalet till exempel...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes