Rosenlund

Människohandel är oacceptabel var den än förekommer, så även i Göteborg. Att opinionsbildningen för att stoppa prostitutionen vid Rosenlund börjat ta fart är därför ytterst välkommet. Problemet är den lösning som man föreslår, att helt enkelt spärra av gatan under kvällstid. Resultatet kommer som bäst bli att området fortsätter vara en bit död stadsväv. Man kan invända att människohandel är en så viktig fråga att ändamålet helgar medlen i detta fall. Det är möjligt. Men bara under två förutsättningar: Att medlen verkligen leder till ändamålet och att det inte finns bättre medel. Vad gäller det första är jag osäker. Vad gäller det andra är jag mycket säker: Det finns bättre sätt.

Den bästa lösningen tror jag är att få fler, inte färre, människor att röra sig i och genom området. För att det ska vara möjligt behövs andra målpunkter än stängda kontor och mörka arkader. Det handlar om att bryta upp områdets (dys)funktionalistiska struktur. Först och främst bör områdets bostäder (som försvann med "saneringarna") ersättas genom tillbyggnad eller omvandling av kontorsyta.

Levande hus ger ökad trygghet, vilket ökar benägenheten att röra sig genom området. Det skapar i sin tur underlag för fler butiker och affärer med längre öppettider. Detta bör understödjas genom att tillgången på mindre, billiga lokaler stimuleras. De duktiga människorna på Stadsbyggnadskontoret kan säkert utforma planer för en sådan omvandling. Låt oss bekämpa människohandeln konstruktivt, genom att göra vår stad tryggare och trevligare, inte genom att stänga av den.

andra bloggar, om: , , , , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes