Castells och stadslivet

Manuel Castells är en av vår tids mest framträdande sociologer. Hans trebandsverk om "informationsåldern" (1996-2000) är redan en klassiker. I en senare bok, Internetgalaxen (2002:240ff), finns ett avsnitt som beskriver hur informationsteknikens integrering i vår livsmiljö påverkar stadsplaneringen. Han avvisar där bestämt föreställningen att IT gjort det platsbundna stadslivet förlegat:

"Implikationerna för planering och och markanvändning är avsevärda, med början i att separationen mellan bostads och arbetsfunktioner inom ett givet område upphör. Ja, South of Market i San Francisco och South of Houston i New York kännetecknas av arbets/bostadsytor som återskapar den förindustriella epokens enhetlighet samtidigt som de via internet är anslutna till världen. Stadsplanerarna inspireras starkt av den potentiellt rika väven i detta rum av blandad användning och mångdimensionell aktivitet.
Utmaningen för stadsplanerare och arkitekter är faktiskt att undvika isolering, att integrera de individualiserade rummens funktionella självförsörjning med den gemensamma upplevelse av gemensamma platser som stadslivet även fortsättningsvis kommer att bygga på. Som [William] Mitchell skriver: 'För arkitekter och stadsplanerare är en ytterligare uppgift att skapa en urban väv som ger möjlighet för sociala grupper att sammanstråla och överlappas i stället för att isoleras med hjälp av avstånd eller försvarade murar - portföljdatorn på piazzans kafébord i stället för persondatorn i grindsamhällets andelsfastighet'. /.../ Alla verkar dock inte vara inbjudna till det nya meningsfulla rum som internetåldern ger löfte om, eftersom vår tids städer alltmer segregeras enligt de splittrade nätverkens logik".

Följer vi Castells analys kan vi lite tillspetsat formulera alternativet såhär: Ska staden vara ett sammanlänkat internet, eller en mängd isolerade intranät? Castells tar uppenbarligen ställning för det förra. Det tycker jag att han gör helt rätt i.

andra bloggar, om: , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes