Nationell skolkommissionLinnéstadens socialdemokratiska förening och S-akademiker har beslutat att skicka min motion om en nationell skolkommission till distriktsårskongressen 2014:

Skolkommission

Sedan början av 1990-talet så har ett radikalt systemskifte genomförts i den svenska skolan. Skolan har kommunaliserats och öppnats för privata aktörer, både småskaliga ideella alternativ och storskaliga kommersiella företagskoncerner. Dessa radikala reformer utreddes inte innan och har inte utvärderats ordentligt i efterhand. Flera generationer svenska skolbarn har fått agera försökskaniner. Efter tjugo år är resultatet tydligt: Fallande kunskapsnivåer och en allt starkare segregering. Tjugo år av ideologiska hugskott räcker. Det är nu dags att på vetenskaplig grund säkerställa en skola av god kvalitet med hög grad av likvärdighet där barn från alla delar av samhället möts i klassrummen.

Att fortsätta lappa och laga nuvarande skolsystem genom kortsiktiga partipolitiska kompromisser är inte en framkomlig väg. Vi behöver en kunskapsbaserad och analytiskt koherent genomlysning av hur det svenska skolsystemet behöver omorganiseras. En skolkommission med framstående forskare bör tillsättas med uppdrag att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge konkreta förslag på hur Sveriges skolsystem kan reformeras för att uppnå målen om förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och minskad segregering. Vi föreslår därför att kongressen beslutar:

- att Göteborgs partidistrikt verkar för att det ska tillsättas en nationell skolkommission med uppdrag att ge konkreta, evidensbaserade förslag på hur det svenska skolsystemet kan reformeras för att uppnå målen om förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och minskad segregering.

Läs också "En statlig enhetsskola"

Kommentarer

  1. jag tror s skulle vinna en jordskredsseger om man gick till val på återförstatligande, men sedan har vi ju det fria skolvalet...men återförstatligande är en bra början. som sosse i ben och märg måste jag erkänna att björklund har rätt vad gäller att vi måste ha mer katederundervisning. att lämna eleverna vind för våg i så kallat problembaserat lärande har bara inneburit att läraren har retirerat till att bli åskådare. eleverna har blivit lärare och läraren har blivit administratörer. hälsn john h. leg. lärare

    SvaraRadera
    Svar
    1. ....tyvärr erkänna...ska det stå. miss av mig!

      Radera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes