Riv stadens barriärer!


Jag har fått förtroendet att vara med och organisera partidistriktets forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur.

Vår forumgrupp är en av flera inom olika områden. Tanken med forumgrupperna är att hitta nya plattformar för diskussionerna i partiet. Vårt senaste arrangemang var en workshop på Folkteaterns café där vi diskuterade kring barriärer i staden tillsammans med arkitekten Kerstin Elias från White. Det var mycket givande samtal och de tankar och idéer som kom upp har vi nu koncentrerat i en debattartikel som publiceras i Ny Tid idag:

Mer jämlika livsvillkor för göteborgarna. Det är budskapet från forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur inom S i Göteborg. Bland medlen finns flera lågbroar över Göta älv.

Göteborg är en fantastisk stad som lockar många människor. Kulturlivet är spännande och utmanande. Närings­livet starkt och innovativt. Men vi har också många utmaningar. Vår stad är gles och utspridd över stora avstånd. Det finns många barriärer, både fysiska och ekonomiska, som skiljer olika stadsdelar från varandra.

Utgångspunkten för en socialdemokratisk stadspolitik måste därför vara att överbrygga dessa barriärer och skapa mer jämlika livsvillkor för stadens invånare. Det är det tydliga budskapet från partiets forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur, där vanliga medlemmar är med och tycker till.

Vi har under lång tid byggt en stad där man bor segregerat och glest, tar sig fram med bil och där man ska handla i isolerade och utspridda köpcentrum. Nu vill vi bygga en stad där man kan bo blandat och nära, där man kan ta sig fram enkelt till fots, på cykel eller med kollektivtrafik och där man kan handla i affärer och butiker i de egna kvarteren. Vi socialdemokrater måste därför arbeta ännu hårdare för att blanda upplåtelseformer i olika stadsdelar.

Konkurrensen inom byggandet måste öka, inte minst genom att göra byggprojekten fler och mindre så att fler och mindre aktörer kommer in på marknaden. Det finns stora marginaler inom byggsektorn, enligt Boverket kan produktionskostnaderna sänkas med upp till 40 procent.

Ska vi ställa om våra resvanor så måste kollektivtrafiken stärkas och gång- och cykeltrafiken prioriteras, särskilt i centrala staden. Våra resmönster är ett resultat av hur långa avstånd vi har mellan boende, arbete, handel och rekreation.

Därför är det oerhört viktigt att säkerställa att allt det som behövs för att leva ett helt och fullt liv finns nära oss. Levande och blandade lokala gator och torg är inte bara trevligt, utan en direkt förutsättning för ett hållbart samhälle.

Vi måste också koppla ihop stadens olika delar bättre. Stadsdelarna behöver fler länkar mellan varandra. Över Göta älv vill vi se många låga broar som binder samman staden. Det går utmärkt att kombinera med en levande sjöfart om broarna är öppningsbara och fartygen kör i konvoj utanför rusningstid.

Under kommande år växer Centrala Älvstaden, en ny stadskärna fram. Detta får inte bli ett område uteslutande för höginkomsttagare. Här har allmännyttan ett stort ansvar. Kommunen borde kunna ställa krav på varierade hyresnivåer i markanvisningarna.

När vi bygger nya stadsmiljöer får vi inte låta biltrafiken styra stadsplaneringen. Då får vi oattraktiva och markslösande områden där rondeller och ramper tränger ut trottoarerna och folklivet. Vi vill ha attraktiva och ytsnåla stadskvarter där marken används till bostäder och arbetsplatser, i stället för refuger. Kort sagt: Låt bilen anpassa sig till staden istället för tvärtom.

Vi vet vad vi vill. Nu det bara att sätta igång och göra det.

Andra bloggar om: , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes