Bioetik

Socialstyrelsen har nu gett tillåtelse åt ett antal familjer att använda gendiagnos på embryon för att välja ut ett framtida barn som ska bli donator till ett syskon. I GP har vi kunnat följa en av de berörda familjerna. Det är lätt att sympatisera med dem men vi måste också inse att vi med Socialstyrelsens beslut befinner oss på tröskeln till ett samhälle där man designar människor. Huruvida det vore något gott (som utilitaristerna anser) eller något ont (som kantianerna anser) är svårt att ge ett enkelt svar på. Men att det har avgörande moraliska implikationer är uppenbart. För den som vill sätta sig in i den politiska dimensionen av detta område kan jag rekommendera Andreas Kuhlmanns "Livets och dödens politik: biomedicin i liberala demokratier". En mer filosofisk diskussion finns i Jürgen Habermas "Den mänskliga naturens framtid: på väg mot en liberal eugenik?" och i Filosofisk Tidskrift 2006:2 diskuterar och underkänner jag ett vanligt argument för en mer liberal lagstiftning på det gentekniska området.


andra bloggar, om: , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes