Nancy Fraser

Läser för tillfället "Den radikala fantasin" av den amerikanska filosofen Nancy Fraser från 2003 (Daidalos). Den är en samling kortare uppsatser från 80-90-talen som ger en mycket pedagogisk ingång till Frasers politiska och feministiska filosofi. Teoretiskt ligger hon nära Habermas (närmare än hon ger sken av) men kopplar ihop den kritiska teorin med en feministisk analys (vilket i stort sett saknas hos JH). Hon är inte helt avvisande gentemot det identitetspolitiska erkännandeparadigmet men belyser på ett förtjänstfullt sätt vilka svagheter och faror som en sådan ansats för med sig, vilket jag skrivit om tidigare.

Alla som är intresserade av socialdemokratisk idéutveckling och feministisk teoribildning (eller bara undrar var Katrine Kielos får allt ifrån) borde läsa den här boken.

andra bloggar, om: , , , , , ,

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes