2009-12-13

Göteborg måste ta chansen

Debattartikel i GP tillsammans med Erik Normark från Hyresgästföreningen:

Göteborg står inför stora utmaningar. Ska vi klara bostadsbristen, segregeringen och den ekonomiska krisen så måste vi alla hjälpas åt. Stadsutvecklingen längs med Älvstranden är i det sammanhanget oerhört viktig.

Få städer har samma tillgångar i form av enorma centrala markreserver som bara väntar på att bebyggas. Göteborg har en historisk chans att bli en spännande och dynamisk storstad, full av liv, rörelse och med ett stort kulturellt och kommersiellt utbud. Den fruktansvärda bostadsbrist och segregering som lägger en förlamande hand över Göteborgs utveckling kan bekämpas med en mångfald av bostäder för en mångfald av människor.

Unga och gamla som vill förverkliga sina stadsdrömmar i vår stad måste få möjlighet att göra det, det kommer vi alla att vinna på. Innerstaden får inte bli ett stagnerande reservat för de ekonomiskt starka, utan måste expandera och öppnas för fler grupper i samhället. Vi har nu chansen att förverkliga översiktsplanens vackra visioner om den täta blandstaden. Men då måste vi våga ta steget fullt ut.

Det är glädjande att kommunstyrelsen insett Älvstrandens strategiska betydelse. Man har nu tillsatt en särskild grupp som ska arbeta med att följa upp utvecklingen av den framtida stadskärnan. Långsamt har insikten fått fäste att det inte går att bygga blandstad genom att lägga ut ett pärlband av dyra bostadsrätter i standardiserad och funktionsseparerad nyfunkis, som man gjort på Norra Älvstranden.

En bostadsenklav mellan ett bilberoende köpcentrum och ett renodlat kontorsområde är inte blandstad. Fortsätter vi bebygga centrala Göteborg på det viset förstör vi den unika tillgång vi har av byggbar kommunal mark.

Alla aktörer behövs i denna process, inte bara politiker, planerare och byggherrar utan också medborgarna och det civila samhällets representanter i form av föreningar och andra organisationer.

Hyresgästföreningen och nätverket Yimby Göteborg har ett särskilt engagemang i frågor rörande stadsutveckling. Vi vill vara med och hjälpa till att forma framtidens Göteborg. Tillsammans kan vi bygga en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad. Låt vår framtida stadskärna bli en tät, levande blandstad – en stad där alla sorters människor får plats.


Relaterat: Yimby Göteborg


Andra bloggar om: , , , , , ,

arkivlänkar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...