2008-12-04

Posthumanistisk blogg

Posthumanisterna som håller i det roliga och tankevidgande TAP-nätverket brukar arrangera intressanta seminarier och föreläsningar här i Göteborg. Nu har de startat en blogg också: http://tesantitesprotes.org/

Utgångspunkten är det posthumanistiska manifestet, där man närmare specificerar vad det är man vill göra. Det är verkligen lovvärt att man vågar sig på att skriva ett manifest (av manifestus = handgriplig, uppenbar) i en genre som ofta präglas av en viss semantisk dunkelhet.

Ur manifestet:

Där innehållet för det Mänskliga undandrar sig exakt definierbarhet uppstår en moralisk och förnuftsmässig gråzon. Det posthumanistiska perspektivet utgörs av att affirmera, undersöka och utforska denna gråzon. Posthumanismen är således ingen ideologi, inget program och ingen förutbestämd synvinkel – det är i stället att betrakta som en aktivitetszon, platsen för utforskandet av ett av vårt tänkandes viktigaste begrepp. Det posthumanistiska perspektivet bestäms av det objekt det tillämpas på, och av ansatsen att begreppsliggöra dessa skeenden.

Objekten för perspektivet skiftar som sagt, i det senaste inlägget menar man exempelvis att ateistiska argument ofta är kryptorasistiska och att ateister tenderar att vara självgoda och uppblåsta. Det är en intressant vinkel som kanske inte är helt vattentät... Eller så är jag bara för självgod och uppblåst för förstå ;)

Läs också: Ateism

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

arkivlänkar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...