2009-10-29

MP stödjer Yimby om Gårda

Gårdafrågan har länge varit en kvarnsten runt halsen på Miljöpartiet i Göteborg. Efter att miljöpartisten Jimmy Sand återigen tagit upp Gårdafrågan på sin blogg Du gröna nya värld hörde partiets starka kvinna Kia Andreasson av sig i en kommentar med ett mycket glädjande besked:

Enligt våra ledamöter i Byggnadsnämnden har de fått beskedet av tjänstemännen att planerna som Yimby presenterat är genomförbara, rent praktiskt. Vår bedömning är att planerna är förenliga med de utgångspunkter som vi har med frågetecken för ekonomin. Efter detta besked från SBK vi är beredda att gå vidare med Yimbys förslag och se om vi kan få ekonomi i det som inkluderar upprustning av de icke exponerade husen till en god livsmiljö.

Miljöpartiet ställer sig alltså bakom YimbyGBG:s förslag! YimbyGBG:s förslag innebär i korthet att inga byggnader i området rivs utan att eventuella parkeringsgarage byggs på impedimentmark. Befintliga byggnader ska alltså tas tillvara och Gårda kan utvecklas till en levande, spännande blandstad.

Det här är naturligtvis oerhört glädjande besked. Förhoppningsvis är hela det rödgröna laget med på detta strategiskt kloka beslut. Vi väntar därför på bekräftelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det finns nämligen vissa outredda frågor:

1. Ställer S och V upp på Miljöpartiets linje att följa YimbyGBG:s förslag för Södra Gårda?

2. Södra Gårda väster om Fabriksgatan är skyddat av riksintresset för kulturmiljö, det är en unik kulturhistorisk miljö. MP vill inte riva utan istället bevara och utveckla. Vad vill S och V göra - riva eller bevara och utveckla?


Relaterat: Mothugg Miljöpartiet går på Yimbys linje

Andra bloggar om: , , , , , ,

2009-10-23

Politik är också att faktiskt göra något

Idag skriver GP om bostadshaveriet i Göteborg. Bostadsbristen är enorm, det har blivit billigare att bygga och byggarna vill bygga. Men trots det bygger man mindre!

Det finns många orsaker till detta, men några av de avgörande orsakerna är den absurt sega planprocessen och det programmatiska gynnandet av ett fåtal stora och tröga byggföretag.

Det går snabbt att konstatera att vi har problem. Det går också relativt snabbt att diagnosticera problemen. Det borde därför inte vara så svårt att formulera konkreta strategier för att lösa problemen.

Alltså:

Om problemet är planprocessens seghet - vad konkret bör göras för att snabba på den?

Om problemet är byggoligopolet - vad konkret bör göras för att bryta upp det?

Och så vidare.

Vi behöver inte politiker för att konstatera problemen. Vi behöver politiker för att lösa dem.

Politik är att vilja. Men politik är också att faktiskt göra något.

Så kom igen!

Relaterat:
Haveriplats Göteborg
Plan- och bygglagen och Göteborgs utveckling
Spanka upp byggindustrin

Andra bloggar om: , , , , , ,

2009-10-21

Apropos köttfontäner

En av Göteborgs främsta intellektuella, nymaterialisten Karl Palmås, har skrivit ett mycket intressant inlägg som berör Hagapoolen, ni vet den där dammen som inte funkar bakom KTB och som fått en alternativ användning som skejtyta. Där ska man nu plantera rabatt, i akt och mening att förhindra skejtande.

Palmås frågar sig om det är möjligt att tänka sig en stadsplanering som inte överkodar rummet funktionellt och vill (som jag tolkar honom) undvika att hamna i den klassiska "kritiscistiska" fällan - ett totaliserande avfärdande av varje form av strukturering/planering som förtryck (vanligtvis med en romantiserad utopi om "fri anarki" som outtalad backdrop).

Som Palmås säger:

Diskussionen förskjuts - nevermind planeringens utsträckning, vilket diagram skall ligga till grund för tillblivelsen av urbana strukturer? Det vackra med städer är ju att människor har en fantastisk förmåga att finna nya sätt att begagna den - att utforska nya affektiva samband med den. Alltså: Går det att tänka sig en stadsplanering som sätter denna aspekt i första rummet? Går det att planera utifrån tanken att det planerade resultatet kan ha en mångfald av mer eller mindre okända kapaciteter, som väntar på att förlösas? Går det att åtminstone undvika att överkoda rummet med förutbestämd funktionalitet?

Jag tycker Palmås ansats är extremt spännande. Vi måste börja uppskatta och vårda de urbana ekologier som växer ur den "situerade materialiteten", En damm är fint, men en fontän kan också vara vackert, särskilt om det är en fontän av av kroppar och kött. Om nu Hagapoolen muterat till en köttfontän är det kanske något att vara tacksam för, inte bekämpa.

En liknande situation befinner sig för närvarande Esperantoplatsen i. Helt oplanerat (får man anta) fick detta rum en fantastisk skejtpotential, vilket snabbt togs tillvara. Istället för ett öde blåshål hade man fått en köttfontän, vilket förstås störde de kringboende och den allmänna trivseln. Plötsligt en dag satt "handtag" (snarare rörelsehinder) på bänkarna.

Förmodligen såg man inte den fullständigt perfekta symboliken i att kroppar nu flög över de inristade orden från Esperantohymnen: "Må det nu flyga från plats till plats" etc. Man missade det kongeniala i att ett ännu mer universellt språk nu intensivt talades på Esperantoplatsen: kroppsspråket (eller the Bodhi Language som Palmås förmodligen skulle kalla det).

Förhoppningsvis kan vi skapa en stadsplanering som ser skönheten i köttfontäner.

ps. Missa förresten inte Jimmys galet intressanta inlägg om grön ideologi. ds.

Andra bloggar om: , , , , , ,

2009-10-16

FederaFedera är en nystartad tvärpolitisk tankesmedja (eller ett "fjärilshus" som Lönnroth hellre vill kalla det eller ett "idékluster" som Jimmy hellre säger).

Federa gör många saker, bl.a. ger man ut böcker - senast Lönnroths "Den tredje vänstern" och man har en mängd spännande bloggar knutna till sig (inklusive yours truly...).

Massor med intressanta grejer är på gång så se till att hålla koll...

ps. Dessutom har Federas primus motor Jimmy Sand startat en ny blogg med det göteborgsvitsiga namnet Du gröna nya värld. Vi som blivit beroende av Strötankar och sentenser förstår att den kommer att bli ett veritabelt måste för varje distingerad bloggkonnässör. Allt du velat veta om grön neomaterialism men varit för feg för att fråga om... ds.

Andra bloggar om: , , , , , ,

2009-10-08

Blågrå avgasIdag beslutar kommunfullmäktige om ny parkeringspolicy för Göteborg. Det är en historisk dag för en stad där bilåkandet ökat med 350% under de senaste 50 åren medan kollektivtrafikresandet ligger på samma nivå som 1960. En stad där man vid nybyggnation i centrum krävt att 80% av hushållen ska få parkeringsplats, trots att mindre än 30% av hushållen i centrum överhuvudtaget har bil. Där man har enorma problem med buller och luftföroreningar. Där det finns 158.000 kommunala p-platser.

Nu vill de rödgröna inleda ett nytt kapitel. Den nya parkeringspolicyn innebär att antalet p-platser i innerstaden behålls på samma nivå som idag för att eventuellt kunna minskas på sikt. Antalet cykelparkeringar ska också öka kraftigt. De enda som egentligen har anledning att vara emot detta är billobbyn. Det är bara att instämma med Naturskyddsföreningen att detta är ett berömvärt steg i rätt riktning.

Bisarrt nog väljer de blågråa att ta ett stort steg rätt ner i klaveret istället. I ett rörigt debattinlägg som blandar inkonsekvens, narcissism och populistisk agitation anklagar man de rödgröna för att "djävlas" med barnfamiljer och lovar att riva upp policyn och återgå till klassisk ohållbar 1900-talsplanering för massbilism om man får makten 2010. Man har till och med mage att kalla det ett "helhetsgrepp på trafiken" trots att det man egentligen efterlyser är ett strypgrepp på allt annat än biltrafik.

Det verkliga helhetsgreppet finns i den nya parkeringspolicyn. Där utgår man nämligen inte robotaktigt från att alla måste ha bil. Tvärtom innebär den nya policyn början på en ny syn på resandet i staden, där det viktiga inte längre är att tillgodose varje människas "behov" av att sitta fast i en bilkö, utan istället att möjliggöra smidiga och miljövänliga trafiksystem.

Här i Göteborg har skiljelinjen mellan de rödgröna och de blågråa precis blivit ännu lite tydligare.Andra bloggar om: , , , , , ,

arkivlänkar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...