Dags att starta STV!I veckans Ny Tid har jag en Rothsteinesque rant om massmediernas urartning och föreslår att partiet startar en webb-tv-kanal (STV) för att kunna föra ut mer komplexa resonemang till medborgarna. Någon barmhärtig själ har klippt ner texten till hälften innan publicering men så här såg den ut från början:

Vår demokrati bygger på en levande politisk offentlighet. Gemensamma arenor där vi medborgare kan ta del av och delta i öppna diskussioner och debatter om viktiga samhällsfrågor med varandra och våra folkvalda representanter. De senaste årens digitala utveckling har gett allt fler människor redskap för att bidra till denna offentlighet och även mångdubblat antalet offentliga rum, framför allt tack vare internet. På det hela taget är det en mycket positiv utveckling. Men det finns också problem. Många arenor tenderar att bli allt mer homogena, man sluter sig inåt i sina grupper och avgränsar sig utåt mot de som tycker annorlunda. De stora gemensamma arenor som de gamla massmedierna erbjuder fyller därför fortfarande en viktig funktion i den politiska offentligheten. Det är ofta där som den politiska dagordningen sätts.

Tyvärr har de senaste årens utveckling även inneburit att massmedierna blivit allt mer slimmade organisatoriskt och snuttifierade innehållsmässigt. Det är många som slåss om mediekonsumenternas uppmärksamhet och konkurrensen leder till ett uppdrivet tempo. Våra folkvalda förväntas komma med allt kortare och klatschigare svar på frågor som formuleras allt mer enkelspårigt och konfrontativt. Resonerandet och analyserandet anförtros istället utvalda mediepersonligheter som ges gott om tid att spelteoretiskt filosofera över de korta repliker som de folkvalda lyckats klämma ur sig. Denna tendens är tyvärr inte minst tydlig inom public service.

Samtidigt med denna utveckling har socialdemokratin i det närmaste avvecklat sin mer resonerande opinionsbildning, till förmån för ren propaganda. De få medier som man fortfarande förfogar över lever ständigt på svältgränsen. Det är hög tid att vända den utvecklingen. Bristen på kvalitativ massmedial politisk offentlighet är nämligen inte bara ett generellt demokratiskt problem, utan drabbar även socialdemokratin specifikt. Ska medborgarna ha en chans att kunna ta ställning till vår politiska agenda så måste de få möjlighet att ta del av de ideologiska och forskningsbaserade resonemang som ligger bakom. Då räcker inte tiosekunders klipp med förenklade frågeställningar.

Ett enkelt sätt att börja bygga en sådan alternativ offentlighet vore att starta en webbtv-kanal i Aip/Nytids regi: STV. Det är dock oerhört viktigt att det inte blir en propagandamegafon, utan att det publicistiska oberoendet respekteras. Det är en helt nödvändig förutsättning för att det ska vara möjligt att skapa ett kvalitativt offentligt rum för reflektion och debatt med fokus på arbetarrörelsens hjärtefrågor. Man kan börja i all enkelhet med en tekniker, en kamera och några stolar. Den redaktionella kompetensen finns redan på tidningen. Till en blygsam kostnad, högst någon procent av valbudgeten, så skulle man då få möjlighet att nå ut till medborgarna med mer än strömlinjeformade fraser. Det skulle kosta väldigt lite men betyda väldigt mycket. Det är dags att starta STV!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes