Dags att planera för framtiden!

Ledare i Ny Tid

Häromveckan förtydligade kommunfullmäktige att man står bakom det västsvenska paketet i alla dess delar. Med det så är frågan om trängselskatten och Västlänken avgjord. Vi kommer att ha trängselskatt framöver och vi kommer att få Västlänken och alla andra satsningar i paketet, som tur är. Det är nu dags rikta blicken mot framtiden och utmaningarna vi möter efter det västsvenska paketet. Centrala Göteborg kommer att förtätas och utvidgas kraftigt kommande år. Vi kommer att bli en riktig storstad. Det är roligt men ställer stora krav på trafikstrukturen. Vi kan inte längre möta befolkningsökningen med fler parkeringsplatser och nya, bredare vägar. Biltrafiken tar helt enkelt för mycket plats i anspråk och är för farlig för människa och miljö. Stadens resande måste flyttas över till hållbara trafikslag, som kollektivtrafik, gång och cykel. Som tur är så har vi en ny smart trafikstrategi som siktar på just detta. Den ska vi tillämpa fullt ut.

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv så måste den vara snabb. Utanför centrum så är spårvägstrafiken mycket effektiv. Den går på egen banvall och håller i praktiken tunnelbanestandard. Men genom centrala staden så går det fruktansvärt långsamt. Anledningen är enkel: Spårtrafiken trängs på samma utrymme som alla andra trafikslag och får krypa fram. Det mest realistiska och effektiva sättet att lösa detta är att gräva ned delar av spårvägstrafiken. Det skulle inte betyda att hela spårvagnsnätet i centrum grävdes ned, utan bara att en eller ett par nya sträckningar skulle gå under mark. Det har funnits planer på detta tidigare under 1900-talet men tyvärr har de aldrig förverkligats. Istället har det utretts helt nya och oprövade system som alla måste byta till, som spårtaxibilar upphängda i luften. Ingenjörsfantasier lika spektakulära som praktiskt ogenomförbara vad gäller logistik, teknik och ekonomi. Föga förvånande har inget hänt och vi väntar fortfarande på en lösning på kollektivtrafikproblemet i centrum.

Nu är tiden mogen. Befolkningsökningen, utvidgningen av innerstaden och infrastruktursatsningarna i västsvenska paketet kommer att göra det helt nödvändigt med planskild spårväg genom centrum. Lyckligtvis så finns det konkreta och realistiska förslag att utgå från, till exempel Allélänken mellan Centralstationen och Linnéplatsen. Göteborgare gillar ju som bekant att tjôta, så det är bra om vi kommer igång så fort som möjligt. 2029 fyller spårvägen i Göteborg 150 år. Låt oss ge den en riktigt fin födelsedagspresent.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes