Mitt uppdrag som ombud

Jag har fått det stora förtroendet att vara ombud vid Socialdemokraternas extrakongress i Stockholm. Jag vill därför ta tillfället i akt att beskriva hur jag ser på mitt uppdrag.

Att vara ombud är ett förtroendeuppdrag. Det är medlemmarnas förtroende man förvaltar och det är medlemmarna som valt att ge förtroendet åt ombudet. Det är alltså medlemmarna och ingen annan som är ombudets uppdragsgivare. Det är mycket viktigt att komma ihåg. Som ombud representerar jag medlemmarna.

Att ge någon sitt förtroende är att lita på någon. När medlemmarna väljer ett ombud säger de alltså att de litar på den här människan, hennes karaktär och hennes förmåga att fatta kloka beslut som tillvaratar deras intressen.

Vad ligger då i medlemmarnas intresse i detta fall? Ja, ytterst så handlar det förstås om vad som är bäst för socialdemokratins framtid och utveckling. Det går dock inte på förhand att säga exakt vilka specifika ställningstaganden det kan röra sig om.

Det är ombudets ansvar att försöka göra den bedömningen utifrån de omständigheter som uppkommer. Ombudet måste väga in en mängd olika faktorer och fatta sina beslut utifrån en samlad och situationsspecifik bedömning.

Hade det inte varit så, så hade det inte heller funnits någon anledning att använda en representativ demokratiform i detta fall. Då hade man kunnat ha en medlemsomröstning istället, dvs. direkt demokrati. Ett sådant upplägg har varit på förslag och hade kanske varit en bättre lösning än den nuvarande, det är svårt att veta.

En sak torde dock de flesta vara överens om, partiet behöver definitivt se över sin nomineringspraxis i fortsättningen. Det är en av många delar av vår partistruktur som vi behöver förnya. Nu är likväl situationen som den är och vi måste göra det bästa av den.

För att kunna fullfölja mitt uppdrag, som är att representera medlemmarnas intressen på bästa sätt, så kommer jag att säkerställa maximal handlingsfrihet för mig som ombud. Jag kommer därför inte att svara på några enkäter eller liknande, vare sig från massmedier eller någon annan, eller på förhand låsa mig vid några speciella alternativ.

Som vissa kanske lagt märke till så har jag, som enskild medlem och ordförande i Tjänstemännens s-förening, tagit tydlig ställning i vissa avgörande frågor. Min roll som kongressombud är dock en annan än den som enskild partimedlem eller föreningsordförande. Mitt uppdrag och ansvar är ett annat i detta fall. Hur jag kommer att rösta, på vad och vem, det kommer jag att avgöra på kongressen och först där.

Däremot kommer jag att försöka skapa en så vid och rik kontext som möjligt åt de beslut jag kommer att fatta. Jag ska därför göra mitt bästa för att samtala med och lyssna ordentligt på de medlemmar vars förtroende jag förvaltar. Med andra ord: Vad tycker ni? Hur vill ni att Socialdemokraterna ska utvecklas och förändras? Hur ska framtidens partiledning formas?

Tack för förtroendet!

Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

 1. Jan Wiklund2011-03-10 10:56

  Här får du ett tips från Marika Lindgren Åsbrink om vad du bör göra som ledamot: http://storstad.wordpress.com/2011/03/10/en-ros-ar-en-ros/

  SvaraRadera
 2. Hej Johannes,
  Du måste schämta med oss mannen. Du skriver: "Hur jag kommer att rösta, på vad och vem, det kommer jag att avgöra på kongressen och först där." Eh? du ska representera oss medlemmar och har du ingen klar bild över hur du ska rösta, ska du inte åka dit.

  SvaraRadera
 3. Nej, jag schämtar inte. Det kan hända mycket på en kongress och därför låser jag mig inte i förväg. Jag ser det som en styrka att vara öppen för nya argument och oförutsedda händelser, inte en svaghet. Jag tror t.o.m. att det gör mig mer lämpad att tillvarata medlemmarnas intressen.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes