Carlgren vs. Reinfeldt

Miljöminister Andreas Carlgren tar nu bladet från munnen och erkänner att vi behöver en rejäl och snabb utbyggnad av järnvägen. Till skillnad Reinfeldt verkar Carlgren inse att det är järnvägen, och inte bilen, som är framtiden. Vi får hoppas att han förmår övertyga statsministern.

De borgerliga har bland annat fått hård kritik för att prioritera ned tågtrafiken. Men nu ger Andreas Carlgren klart besked: ett mer klimatsmart resande är avgörande för att klara utsläppsmålet, och det krävs en ”kraftig” utbyggnad av järnvägen.

– Vi är ett land med stora avstånd, och för långväga persontransporter kan tåg vara väldigt konkurrenskraftigt. Det kommer också att behövas mer godstransporter, både på järnvägen här i Sverige, men också genom att vi knyter ihop järnvägsförbindelserna genom Europa.

En enig klimatberedning föreslog i sitt betänkande en storsatsning på järnvägen: utökad kapacitet för såväl gods- som persontransporter med minst 50 procent till 2020. Det är en ambitionsnivå som miljöministern nu ställer sig bakom.

– Om man ser järnvägen som en del i hela Sveriges transportsystem, så gör jag bedömningen att en kapacitetsökning i ungefär den storleksordningen är både möjlig och nödvändig.

Enligt Banverkets beräkningar skulle en sådan satsning totalt kosta 136 miljarder kronor under de kommande tio åren, och möjliggöra startskottet för paradprojekt som Ostlänken och Västlänken. Att utöka godstrafiken på järnväg med 50 procent skulle leda till minskade utsläpp med en miljon ton koldioxid.

Andreas Carlgren hamnar dock på kollisionskurs med statsminister Fredrik Reinfeldt, som avfärdat klimatberedningens förslag. ”Vad jag kan bedöma så är det orealistiskt med en sådan snabb utbyggnad”, sade han till TT i februari.

– Jag tror inte att det kommer att råda så stor motsättning när vi går igenom underlaget. Utredningen var väl inte riktigt färdig när han sade så där.


Nåja, vi får väl se hur det går. Infrastrukturprojekt som Västlänken är förvisso helt nödvändiga, det medger ju till och med borgerliga kommunpolitiker. Men kanske har Reinfeldt trots allt rätt i att utredningens förslag är "orealistiskt" - så länge vi har vår nuvarande statsminister...

För övrigt är YimbyGBG up and running...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes