Buller eller andra bullar

Det finns uppenbarligen en funktionalistisk femte kolonn på Boverket. Knappt hade bläcket torkat på Ines Uusmans stadsvänliga debattartikel förrän någon på Boverket skickar ut en bullerremiss som tar ett bestämt kliv tillbaka.

Många har redan kritiserat Boverkets förslag. Läser man det finstilta ser man i och för sig att kraven kan "övervägas" (1) vid förtätning av stadskaraktär i centrala delar, (2) när det gäller "tätare bebyggelse vid knutpunkter längs kollektivtrafikstråk i större städer", (3) om det finns "behov av att bygga bostäder som inte på rimligt sätt kan tillgodoses på annan, mindre bullerutsatt plats" och om (4) "det kan påvisas att tillkomsten av nya bostäder kan innebära påtagliga fördelar för den långsiktiga samhällsutvecklingen, trots att huvudregeln i dessa allmänna råd för buller vid planering inte uppfylls i alla delar". Det är alltså lite av gummiparagraf över det hela, alla ska bli nöjda.

Jag hade dock önskat att Boverket tydligare hade tagit ställning för en dynamisk, levande stadsmiljö. Definitionen av buller är "oönskat ljud", man ska inte låtsas som om det vore samma sak för alla. Människor är olika, för vissa är tystnaden i förorten lika plågsam som ljudet i innerstan är för andra. De som ogillar stadsljud har dock en fördel. Vill de byta sin lägenhet i innerstan mot en i förorten är det inte helt omöjligt.

andra bloggar, om: , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes