2007-09-13

Lövholmen

Idag invigs Färgfabrikens nya utställning
Lövholmen - den nya svenska modellen. Föresatsen har varit att presentera grunddragen i en "ny modell som utgår från livet, de sociala behoven, vårt ökande miljömedvetande och vårt sätt att arbeta på 2000-talet". Många spännande seminarier och debatter kommer att ordnas. DN skriver här. Could be interesting... Får nog skäl att återkomma om detta.

andra bloggar, om: , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

arkivlänkar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...