2008-01-09

Simone de Beauvoir

Idag skulle Simone de Beauvoir fyllt 100 år. Ett utmärkt sätt att fira är att läsa Ulrika Björks fina essä i SvD, som på ett föredömligt sätt lyfter fram den fenomenologiska dimensionen i de Beauvoirs tänkande. Nuförtiden framstår de Beauvoir för många som alltför heteronormativ och androcentrisk, och det är sant att hon inte problematiserar fantasin om "det manliga" i samma utsträckning som fantasin om "det kvinnliga". Men det är till viss del en anakronistisk kritik.

Under alla omständigheter är hon fortfarande väl värd att läsa och har en given plats i feminismens och filosofins historia.

andra bloggar, om: , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

arkivlänkar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...