Socialdemokratins ekonomiska historia

Ekonomisk historia kan vara riktigt spännande, om ni inte tror mig så läs Karl Polanyis "Den stora omdaningen". Polanyis klassiker, som kom ut i slutet av andra världskriget, omtolkar världshistorien utifrån nyckelbegreppet kommodifiering (varublivande). Enligt Polanyi sker något avgörande när samhälleliga områden som arbete, jord mm. bryts ut ur sina sociala sammanhang, görs till varor och isoleras i en fristående ekonomisk sfär. Denna utbrytning, eller "urbäddning" som Polanyi kallar det, är själva målet för den liberala utopin om det självreglerande marknadssamhället. Polanyi kan dock övertygande visa att denna utopi saknar såväl historisk grund som reproduktionskapacitet. Den ekonomiska liberalismens doktriner skapar istället ett självförstörande system. Ett system som i sin tur utlöser interventionistiska motåtgärder, vilket framför allt sker under 1930-talet. Det socialdemokratiska välfärdssamhället växer fram ur denna motsättning och är det fredliga och demokratiska alternativet till tidens totalitära rörelser.

Genom att förkasta marknadsutopin ställs vi inför samhällets realitet. Det är en fråga om en skiljelinje mellan å ena sidan liberalismen och å andra sidan fascismen och socialismen. Skillnaden är inte främst ekonomisk. Den är moralisk och religiös. Även när de bekänner sig till samma ekonomi är de inte bara olika utan faktiskt förkroppsliganden av motsatta principer. Och i sista hand skiljer sig de åt i fråga om friheten. Både fascister och socialister accepterar samhällets verklighet på samma slutgiltiga sätt som dödsinsikten formar det mänskliga medvetandet. Makten och tvånget är en del av verkligheten; ett ideal som skulle bannlysa dem från samhället måste ogiltigförklaras. Den fråga där de skiljer sig åt är huruvida man i ljuset av denna insikt kan försvara friheten eller ej; är frihet ett tomt ord, en frestelse avsedd att ödelägga människan och hennes verk, eller kan människan åter hävda sin frihet inför denna insikt och sträva efter dess uppfyllelse i samhället utan att förfalla till moralisk illusionism? Med denna angelägna fråga sammanfattas människans villkor.

Det är intressant att läsa Polanyi idag, då vi upplevt en lång tid av "återurbäddning" från 1970-talet och framåt. Anders Nilsson och Örjan Nyström har skrivit en spännande bok utifrån just detta perspektiv, "Den sociala demokratins andra århundrade?". Läs gärna den också...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentarer

 1. Örjan Nyström har skrivit flera andra böcker som försöker förstå utvecklingen under 1900-talet....

  SvaraRadera
 2. @ stig-björn: det stämmer. care to share?

  SvaraRadera
 3. Boktitlarna har jag på jobbet....men det rör sig om fyra böcker totalt, om jag minns rätt. Utgivna på Arbetarkultur tror jag de hette...

  SvaraRadera
 4. Örjan Nyström kallade sig Per Forsman av någon anledning.

  Böckerna heter: Det kluvna samhället, Arbetets arv, Det gamla och det nya Bygget.

  "Bygget" borde ju intressera dig.

  stig-björn ljunggren har fel (det har han i det mesta). Böckerna är utgivna av Carlssons.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

En statlig enhetsskola

Kvarteret som sprängdes